“Reflections on the Pandemic in the Future of the World” Kitabı TÜBA Tarafından Yayımlandı

“Reflections on the Pandemic in the Future of the World” Kitabı TÜBA Tarafından Yayımlandı

TÜBA tarafından yayımlanan “Reflections on the Pandemic in the Future of the World” pandeminin dünyaya etkilerini tüm detaylarıyla gözler önüne seriyor.

COVID-19 salgını tüm dünyayı dönüştürdü ve dönüştürmeye devam ediyor. Salgının etkileri insanlığı pek çok açıdan etkileyecek niteliğe sahip. Eğitim, sağlık, ekonomi, ticaret, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kurumların geleceği, insan psikolojisi, sosyolojik dönüşümler, etik konular salgının etkilerinin hissedildiği alanlar. Ayrıca gıda güvenliği, çevre, uzay ve kutup çalışmaları da yeni dönemde yeni gelişmeler yaşanacağını gösteriyor. Bunun yanında teknolojik gelişmeler ile eğlence, medya ve spor sektörü de salgının etkisiyle dönüşmeye başladı.

“Reflections on the Pandemic in the Future of the World” başlıklı İngilizce kitapta pandeminin yansımaları çok boyutlu olarak ele alınıyor. Çalışmadaki bölümler postpandemik dönemde yaşanması beklenen dönüşümler ile ilgili öngörüler içeriyor. TÜBA tarafından yayımlanan ve editörlüklerini TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Koronavirüs Bilim Kurulu ve TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Ali Özer ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cem Korkut'un yaptığı eser, içeriği ile konuyu en geniş kapsamda ele alan eserlerin başında geliyor.