G-20 Ülkelerinin Ulusal Akademilerinin Temsilcilerinden Oluşan S-20 Topluluğunca İmzalanan Sonuç Bildirgesi Liderlere Sunuldu

G-20 Ülkelerinin Ulusal Akademilerinin Temsilcilerinden Oluşan S-20 Topluluğunca İmzalanan Sonuç Bildirgesi Liderlere Sunuldu

G-20 ülkelerinin ulusal bilimler akademileri organizasyonu olan Science-20 (S-20)’nin G-20 ülkeleri liderlerine takdim edilmek üzere üye akademilerin katkı ve katılımlarıyla oluşturulan S-20 Bildirgesine Türkiye’yi temsilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker imza attı.

Küresel anlamda tüm ülkelerin karşı karşıya kaldığı yıkıcı bir olay olan COVID-19 salgınında gerçek zamanlı örnekliği sonucu; sağlık, çevre ve teknolojide ortaya çıkan kritik küresel geçişlerin sistematik olarak analiz edilmesiyle dünyamızın ve insanlığın meselelerinin bütünsel olarak karşılıklı etkileşim içinde değerlendirilmesi gerekliliğine ulaşıldı. Bu viral salgın, toplumların sağlık, ekonomik, sosyal ve eğitim anlamındaki zayıflıklarını ortaya çıkardığı gibi salgına karşı birçok alanda ülkelerin verdiği mücadelenin yetersizliğinin görülmesini sağladı. Ayrıca küresel salgın ve etkileşimleri konularındaki öngörü (foresight) eksikliği de tüm yalın çıplaklığıyla ortaya konuldu.

Dünyanın önde gelen lider ekonomileri olan G20 ülkeleri, bir sonraki pandemi ve gelecekteki diğer Kritik Geçişlerin getireceği sistem düzeyindeki olası ekonomik ve sosyal aksaklıkları hafifletmek için gerekli hazırlıkları (foresight) yapmaları üzerine G20 ülkelerinin Bilimler Akademileri aşağıdaki eylemleri tavsiye etmektedir:

1.      Ortaya çıkan küresel salgın niteliğindeki hastalıkların izlenmesi, bunlara hızla yanıt verilmesi ve gelecekteki salgınlar ile mücadele etmek için uluslararası işbirliğine dayalı bir çerçevede mevcut hazırlıkların gözden geçirilerek geliştirilmesi gerekmektedir.

2.      Kişiye özgü temelli tedavi geliştirmek ve ileri tedavi yöntemleri ve hassas tıp araştırmalarını teşvik etmek üzere; teknolojiyi, maliyeti ve erişilebilirliği eşzamanlı olarak iyileştirmek gereklidir.

3.      Demografik değişimlerden kaynaklanan sorunları ve çözüm yollarını ele almak için ilgili politikalar ve müdahaleler uygulanmalıdır.

4.      Doğal kaynakların çıkarılması, dağıtımı, tüketimi, atık haline getirilmesi ve geri dönüşümü için entegre ve verimli kapalı döngü sistemleri yaklaşımı geliştirilmelidir.

5.      Net sıfır karbon emisyonunu hedefleyen 3R (Azaltma-Reduce, Yeniden Kullanma-Reuse, Geri Dönüştürme-Recycle) ve Yenilenebilir Enerji'yi geliştirerek malzemelerin ve enerji sistemlerinin döngüsel devamlılığını sağlayan tasarımlar teşvik edilmelidir.

6.      Dijital ağların ve cihazların gizliliğini, esnekliğini ve güvenliğini sağlarken, dünyadaki tüm insanların dijital teknolojilere ve internete erişme ve bunları kullanma becerisine sahip olmasını sağlamak için ortaya çıkan dijital uçurumun üstesinden gelinmelidir.

7.      Son kullanıcı cihazları dahil olmak üzere dijital altyapının sürdürülebilirliği iyileştirilmelidir ve daha temiz bir çevreye katkıda bulunmak için akıllı şehir teknolojilerindeki fırsatlar geliştirilmelidir.

8.      Dijital altyapının tüm sosyal, eğitsel, politik, ticari ve kültürel alanlarla tamamen iç içe geçtiği, geleceğin insan merkezli, dijital olarak etkinleştirilmiş toplumsal planlama için çok disiplinli bir yaklaşım benimsenmelidir.

9.      Kanıta dayalı bilime, tekrarlanabilir yöntemlere ve açık paylaşıma dayanan, karmaşık sistem analizindeki son gelişmeleri içeren öngörü araştırmaları (foresight research) desteklenmelidir.

10.  Uluslararası işbirliğini sağlamak ve geliştirmek amacıyla aynı zamanda öngörü araştırmalarına ve faaliyetlerine güvenli bir altyapı inşa etmek üzere bir platform oluşturulmalıdır.

Sunulan Türkçe ve İngilizce Metni ekli dosyadan indirebilirsiniz.