Enerji Teknolojileri Yaz Okulu-ETY 2019 Gerçekleştirildi

Enerji Teknolojileri Yaz Okulu-ETY 2019 Gerçekleştirildi

TÜBA ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ortaklığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve TÜBİTAK iş birliğiyle 9-13 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen “Enerji Teknolojileri Yaz Okulu-ETY 2019” programı TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in katılımıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

TÜBA Üyeleri, TÜBA-GEBİP Üyeleri ile farklı üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı, “Yenilenebilir Enerji ve Önemi, Fotovoltaiklerin Temelleri ve Teknolojileri, c-Si tabanlı Fotovoltaikler, İnce Film Güneş Pilleri, Organik Güneş Pilleri, Perovskit Güneş Pilleri, Güneş Pilleri Karakterizasyonu, Modül Teknolojileri” gibi konu başlıklarını içeren program, fotovoltaik alanda akademik ve profesyonel kariyer yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerin yanı sıra konu ile ilgilenen öğretim elemanlarının katılımına açık olarak düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (NOHÜNAM) altyapısının öğrencilere açılması ve bu doğrultuda özellikle Güneş hücresi üretimi ve testlerinin uygulamalı olarak gerçekleştirilmesi amaçlanan Yaz Okulu’nda öğrencilerin Fotovoltaik Teknolojileri konusundaki temel bilgileri pratikle pekiştirildi. Programın tamamına devam eden katılımcılara Katılım Sertifikası takdim edildi.

Akademik ve ticari çevrelerden konusunda uzmanların anlatacağı dersler katılımcılara; güneş enerjisi temelleri ve fotovoltaik teknolojilerin anlatılmasının yanı sıra Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırma, güneş enerjisi alanında ülkemizin potansiyelini ve rekabet gücünü artırabilme noktasında bir farkındalık oluşturmak hedefiyle planlandı.

Yaz Okulu’nun açılışında konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Ömer Halisdemir gibi bir şehidin adını taşıyan bir üniversitede düzenlenen bilimsel etkinlikte bir arada bulunmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti ve “Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ederim. Umarım ülkemiz bir daha Ömer Halisdemir’i toprağa verdiğimiz karanlık günleri yeniden yaşamaz. Böyle bir acı kalkışma ve kurulan hain yurt dışı bağlantılarıyla ülkemize suikast düzenleyenleri bir daha görmeyiz. Tarihten ders çıkarmak gerekiyor. Yakın dönemde yaşamış olduğumuz bu sıkıntılı döneme değinme ihtiyacı hissediyorum çünkü bu dönemin Türkiye’nin bilim dünyasına, bilimsel çalışmalarına ciddi hasarı olduğunu düşünüyorum, bu travmatik süreç hala devam ediyor ve toparlanmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sorunlarımızı ve bu sorunların nedenlerini bilmezsek aynı hatalarla yeniden karşılaşırız.” dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker: “Laboratuvarlarımızın canlı ve ortak projeler, multidisipliner bakış açısıyla alan çalışmalarının desteklendiği yaşayan laboratuvarlar olarak kullanılması ve katma değer üretmesini arzuluyoruz.”
İnsanın ülkelerin en önemli gücü olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Prof. Şeker, nitelikli insanlar yetiştirmenin herkesin en önemli görevi olduğunu vurguladı. Bu tür süreçlerde sağlıklı bir denetleme mekanizması kurulmazsa pek çok sorunla karşılaşmanın muhtemel olduğunun görüldüğünü dile getirdi.

“Türkiye’nin öncelikli alanlarıyla ilgili oluşturduğu bilim stratejisini olduğunu yaşayarak görüyoruz. Ülkemizde herkesin her şeyi yaptığı bir üniversite modelinden, belirgin alanlarda uzmanlaşmaya, bölgesel kalkınmaya yönelik önceliklere odaklanılması yolunda devletin teşvikleri söz konusu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin enerji alanında çalışmalarına biz de destek veriyoruz. Kurulan laboratuvarların yüksek teknolojiyle donatılmış olması hem fırsat hem risk içeriyor. Bu tür yüksek teknolojiye yönelik yatırımlar zamanında değerlendirmediği takdirde heba olabiliyor. Bu tür yatırımları doğru ve zamanında gerçekleştirilen çalışmalarla yürütmek ve yönetmek çok önemli. Sağlanan kaynaklarla kurgulanan altyapının ülkenin insan gücüne açılması ve ortaklaşa projelerle desteklenmesi Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin en önemli sorumluluklarından. Laboratuvarlarımızın canlı ve ortak projeler, multidisipliner bakış açısıyla alan çalışmalarının desteklendiği yaşayan laboratuvarlar olarak kullanılması ve katma değer üretmesini arzuluyoruz. Bu konuda TÜBİTAK teşvikleri, TÜBA ve YÖK gibi bilimsel kuruluşların birlikte hareket etmeleri önemli.

Bilim insanlarımız için fırsatlar giderek çoğaltılıyor, araştırma bütçeleri bilim insanlarının sorumluluğuna teslim ediliyor. Proje yapmak bir kültür, ülkemizde ortak proje üretme pratiği oldukça zayıf bu konuda sanayiciler ve bilim insanları devlet tarafından yönlendiriliyor.

Enerji, konusunda bağımsız olabilmek için alternatif enerji kaynaklarını artırmaya çalışırken diğer yandan da ekonomimize etkisini azaltmak üzere özel bir gayret sarf ediyoruz. Politikacılar bu konunun önemine binaen alternatifleri çoğaltmak için mevzuat düzenlemelerini yapmaya çalışıyorlar. Enerji alanındaki tüm projeleri gelecek kuşaklarımıza temiz ve refah seviyesi yüksek bir ülke bırakmak adına yaptığımız ortadadır. Fakat çalışmalarımız başkalarının menfaatine dokunulduğunda tepkilere açığa çıkıyor. Bu süreci kendi menfaatlerimizi koruyarak, bilimsel temelli verimliliği artırıp, ekonomik israfı azaltıp, enerji alanındaki tüketimimizi dengeleyerek yürütmek zorundayız.” dedi.

Enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını ifade eden Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ise konuşmasında hangi enerji kaynaklarının ne tür avantaj ve dezavantajlar yarattığından bahsederek yenilenebilir enerji kaynağının önemi üzerinde durdu. İnsanlığın sürekli değişip, geliştiğini ifade eden Kılınç, konuşmasının devamında, gerek nufüs artışı gerekse ihtiyaç dolayısıyla enerji ihtiyacının arttığını belirterek, sürdürülebilir ve çevreye zarar vermeyen yeni enerji kaynaklarının insanlık için önem önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik: “Üniversitemizin fiziki ve teknolojik altyapısı ile beşeri sermaye birikimi enerji çalışmalarına göre oluşturuldu.”
Yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojisi biz araştırmacıların üzerinde çalışması gereken bir alan olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik “Enerjinin önemi konusunda salondaki herkes ortak fikirdedir diye düşünüyorum. Bu nedenlerden dolayı hazırladığımız stratejik planda enerji, nanoteknoloji ve gıda tarım alanları öne çıkıyor. Üniversitemizin fiziki ve teknolojik altyapısı ile beşeri sermaye birikimi enerji çalışmalarına göre oluşturuldu. Enerji alanında Prof. Dr. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizde hidrojen alanındaki çalışmalar YÖK tarafından üniversite-sanayi iş birliği alanında üstün başarı ödülü aldı. Türkiye genelinde 130 civarı araştırmacının katılımıyla Yakıt Pili Teknolojileri Yaz Okulu gerçekleştirdik. Diğer taraftan Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülen fotovoltaik teknolojileri alanında yapılan çalışmalar yapılıyor. Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren en yeni teknolojilerden biri olan silisyum heteroeklen güneş enerjilerini endüstriyel boyutta üretebilen ve bu teknolojiyi yerli ve milli olarak geliştiren tek araştırma merkezidir. Fotovoltaik Teknolojileri Yaz Okulu’nda güneş enerjisi ve fotovoltaik teknolojileri arasındaki bilgi birikimimiz sizlerle paylaşmayı, sizlerin de desteğiyle platformlar oluşturmayı, ortak projeler yapmayı ve bu alanda ülkemizin bilim insanı açığını hep birlikte karşılayabilmeyi amaçlıyoruz. Yaz okulumuza 45 farklı üniversiteden oldukça yoğun bir katılım başvurusu oldu, bu açıdan herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda yakıt pili ve fotovoltaik teknolojileri alanındaki yaz okullarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Ayrıca enerji çalışmalarını bir adım daha öne çıkaracak ve hızlandıracak enerji bilimi ve teknolojileri alanında yüksek lisans ve doktora programları açmayı da planlıyoruz. Araştırmalarını üniversitemizde yapmak ve bilgi birikimini aktarmak isteyen genç araştırmacılarımızı da aramızda görmeyi istiyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Yaz Okulu’nun ilk dersi olan “Yenilenebilir Enerji Görünümü ve Yeni Trendler” ve ardından “ Güneş Enerjisi Mevzuatı” Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Proje Geliştirme ve Takip Daire Başkanı Mustafa Çalışkan tarafından verildi. TÜBA Asosye Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (YBÜ) Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ise “Dünyada Yenilenebilir Enerjinin Durumu ve Türkiye’nin Potansiyeli” ve “Fotovoltaik Teknolojiler” üzerine konuştu.

TÜBA-GEBİP Üyesi ve Ege Üniversitesi Prof. Dr. Şule Erten Ela “Fotovoltaiklerin Temelleri”hakkında bilgi verirken ve TÜBİTAK-MAM’dan Doç. Dr. Alp Osman Kodolbaş “-Si Fotovoltaik Teknolojilerinin Durumu” ve “c-Si Tabanlı Güneş Hücreleri -PERC/PERT” sunumunu yaptı.

TÜBA-GEBİP Üyesi ve Tarsus Üniversitesi Doç. Dr. Mine İnce Ocakoğlu “Organik Güneş Hücreleri” ve “Boya Duyarlı Güneş Hücreleri”, Tarsus Üniversitesi Prof. Dr. Kasım Ocakoğlu “Biofotovoltaik Sistemler” hakkında konuştu. TÜBA Asli Üyesi ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal “Enerji Teknolojilerinin ve Sistemlerinin Geleceğinde AR-GE ve Yeniliğin Önemi” üzerine katılımcılara özel bir konferans verdi. Konferansın ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu ise “Perovskit Güneş Hücreleri” hakkında ders verdi.

Programın dördüncü günü; NÖHÜNAM’dan Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seyhan Sürmegözlüer ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Olğar “c-Si Tabanlı Güneş Hücreleri-Hjt” ve “İncefilm Güneş Hücreleri” üzerine konuştu. TÜBA-GEBİP Üyesi Doç. Dr. Recep Zan ise “İki Boyutlu Malzemelerin Fotovoltaik Uygulamaları” üzerine sunumunu yaptı. Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı dördüncü günün son dersini “Binaya Entegre PV Sistemleri: Bir Uygulama ve Ekserjetik Değerlendirme” üzerine verdi.

Yaz Okulunun son günü GTC Güneş Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dr. Ertan Arıkan “Fotovoltaik Modül Teknolojileri” dersinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Laboratuvarları gezildi.

TÜBA Başkanı Prof. Şeker, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’i ziyaret etti.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Yaz Okulu’nun dördüncü günü Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’i ziyaret etti. Prof. Şeker, Akademi tarafından yayımlanan “Uluslararası Hukuk” Vali Şimşek’e armağan etti. Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar’ın da yer aldığı ziyarette Vali Şimşek, Akademi Başkanı Prof. Şeker’e plaket takdim etti.