Dijital Arkeoloji Yüksek Lisans Opsiyonu

Farklı dallardan gelen öğrencilere disiplinler arası bir eğitim imkânı sağlamak üzere 1998’de kurulan ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Yerleşim Arkeolojisi Lisansüstü Programı kapsamında 2019 yılı itibarıyla Türkiye’de bir ilk olarak Dijital Arkeoloji Yüksek Lisans Opsiyonu açıldı.

Arkeoloji bilim dalı günümüz dijital teknolojilerinden en erken ve etkin şekilde faydalanmaya başlamış bir bilim. Bugün arkeolojik araştırmalarda dijital teknolojiler belgelemeden eğitime kadar her alanda kullanılıyor. Ancak hızla gelişen teknolojilere ayak uydurabilmek ve bu teknolojilerin daha etkin kullanımını sağlamak da bir uzmanlık gerektiriyor. Ülkemizde ve ODTÜ’de belgeleme, veri toplama ve yönetme, uzaktan algılama, görüntüleme ve simülasyon alanlarında uzmanlar bulunuyor ancak arkeolojik alanlarda bu çalışmalar sınırlı kalıyor. Arkeolojik bilgi ile teknolojik uzmanlaşmanın bir araya geldiği bir Yüksek Lisans programının, eksikliği ciddi şekilde hissedilen bu ara yüzü tamamlayıcı rol oynaması planlanıyor. Arkeolojide ver analizi, mekânsal analiz teknikleri ve görselleştirme, modelleme ve eğitim yolu ile kamu katılımı alanlarında uzmanlaşmanın sağlanacağı bu program mezunları genel olarak insani bilimler alanında ve özel olarak da kültürel miras ve arkeoloji alanlarında dijitalleşme süreçlerinde görev alabilecek, veri toplama, analizi ve bilgi yayılımı konularında projeler bazında veya devlet kurumlarında çalışabilecekler.

Detaylı bilgi için: http://sa.metu.edu.tr/