Türkçe
 
Process
Yaşam Kalitesi Göstergeleri
Tarih: 23 EKİM 2013  Okunma Sayısı: 28272

 Türkiye Bilimler Akademisi Raporları Sayı: 6

Yaşam Kalitesi Göstergeleri

Türkiye İçin Bir Veri Sistemi Önerisi

TÜBA Çevre Komitesi, Türkiye'de yeterli çevre politikaları geliştirebilmek ve bu politikaların işlevlerini göz önünde tutarak, bu politikaların uygulanmasını izleyebilmek için ne tür verilerin toplanması gerektiğini saptamak üzere Türkiye'de çevre

konusunda ne tür veri açıkları bulunduğunu ortaya çıkaracak bir çalışma yapmayı kararlaştırmıştır. Çevre konusunun çok geniş bir alanı kapsadığını göz önünde tutan Komite, bu çalışmasını parçalara bölmeyi, her parçayı gerçekleştirdikten sonra bir yenisini ele almayı uygun bulmuştur. İlk çalışma konusu olarak 'yaşam kalitesi kavramı ve göstergeleri' ele alınmıştır.

 

Kitapta önce 'Yaşam Kalitesi' kavramı incelenmiş, yaşam kalitesi ölçümü için kullanılabilecek göstergeler sistemi ele alınmış, Türkiye için kapsamlı bir yaşam kalitesi göstergesi önerisi sunulmuştur.

TÜBA - THE TURKISH ACADEMY OF THE SCIENCES Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Please enter your e-mail to get informed about news. Send
© 2013 THE TURKISH ACADEMY OF SCIENCES. All Rights Reserved.