Türkçe
 
Process
Kültürlerle Büyümek 2007
Yeni Reform Matbaacılık, ANKARA
Yayın Yılı: 2008
ISBN- 975-8593-93-5
Dili: Türkçe
Detay
Türkiye Kültür Sektörü - Kültürlerle Büyümek 2002
Türkiye Kültür Sektörü - Kültürlerle Büyümek 2002
Detay
Kültürlerle Büyümek 2006
Reform Matbaası, Ankara
ISBN-975-8593-93-5
Detay
Şanlıurfa İli Kaynakçası 2/1
Mehmet Özdoğan, Semra Polat
ISBN: 975-8593-19-6
Detay
Buldan (Denizli) 2/2
Mart Matbaası, İstanbul
ISBN: 975-8593-42-0
Detay
Birecik-Suruç 2/1
Mart Matbaacılık, İstanbul
ISBN: 975-8593-43-9
Detay
Birecik-Suruç 1/1
Ofset Yapımevi, İstanbul
ISBN: 975-8593-20-X
Detay
Türkiye Kültür Sektörü - Kültürlerle Büyümek 2003
Türkiye Kültür Sektörü - Kültürlerle Büyümek 2003
Detay
TÜBA - THE TURKISH ACADEMY OF THE SCIENCES Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Please enter your e-mail to get informed about news. Send
© 2013 THE TURKISH ACADEMY OF SCIENCES. All Rights Reserved.