English
 
Raporlar
Raporlar Türkiye Cumhuriyetinin 75.Yılı Toplantı Kitapları Cumhuriyet Döneminde Türkiyede Bilim "Sosyal Bilimler"
Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu Raporu
Editör: Prof. Dr. Kazım Şahin
Ankara
Yayın Yılı: 2017
Fiyatı: Ücretsiz
Detay
Gıda Güvenliği Sempozyumu Raporu
Editörler: Prof. Dr. Taner Demirer
Prof. Dr. Kazım Şahin
Ankara
Yayın Yılı: 2017
Fiyatı: Ücretsiz
Detay
Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı Raporu
Editör: Prof. Dr. Taner Demirer
Ankara
Yayın Yılı: 2017
Fiyatı: Ücretsiz
Detay
TÜBA- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu Raporu
Editörler: Prof. Dr. Taner Demirer
Prof. Dr. Kazım Şahin
Ankara
Yayın Yılı: 2017
Fiyatı : Ücretsiz
Detay
TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Raporu
Editör: Prof. Dr. Kazım Şahin
Ankara
Yayın Yılı: 2017
Fiyatı: Ücretsiz
Detay
TÜBA -Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu Raporu
Hazırlayan: TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu
Editör: Prof. Dr. Y. Murat ELÇİN
Ankara
Yayın Yılı: 2016
Fiyatı: Ücretsiz
Detay
TÜBA-Kanser Tedavisinde Paydaşlar Arası Koordinasyonda Yaşanan Problemler Sempozyumu Raporu
​Hazırlayan: TÜBA-Kanser Çalışma Grubu
Editör: Prof. Dr. Taner Demirer
Ankara
Yayın Yılı: 2015
Fiyatı: Ücretsiz
Detay
TÜBA-Gıda, Beslenme ve Kanserin Önlenmesi Sempozyumu Raporu
Editörler:Prof. Dr. Taner Demirer
Prof. Dr. Kazım Şahin
Ankara
Yayın Yılı: 2015
Fiyatı: Ücretsiz
Detay
TÜBA-Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı Raporu
Hazırlayanlar: TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu
Editörler: Prof. Dr. Alp Can
Prof. Dr. Taner Demirer
Ankara
Yayın Yılı: 2014
Fiyatı: Ücretsiz
Detay
TÜBA-Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı Raporu
Hazırlayanlar: TÜBA-Kanser Çalışma Grubu
Editörler: Prof. Dr. Taner Demirer
Prof. Dr. Nur Olgun
Prof. Dr. Ahmet Özet
Ankara
Yayın Yılı: 2014
Fiyatı: Ücretsiz
Detay
Yaşam Kalitesi Göstergeleri
Editör: İlhan Tekeli
Ankara
Fiyatı: 4,00 TL.
Yayın Yılı: 2002
51 sayfa, 19,5x27,5 cm
ISBN: 975-8593-52-8
Dili: Türkçe
Detay
Türkiye İçin Sürdürülebilir Kalkınma Öncelikleri
Editör: İlhan Tekeli
Ankara
Fiyatı: 5,00 TL.
Yayın Yılı: 2002
78 sayfa, 19,5x27,5 cm
ISBN: 975-8593-31-5
Dili: Türkçe
Detay
Türkiye Açısından Dünyada İklim Değişikliği
TÜBA Raporlar Dizisi, Sayı: 22
Yayın Tarihi: Şubat 2011
280 sayfa
Detay
Türkiye'nin Sağlık Bağlamı İçinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Cumhuriyetin Sağlık Sorununa Yaklaşımı
Hazırlayan: TÜBA Çevre Komitesi
Yayın Tarihi: Mayıs 2010
ISBN: 978-9944-252-38-6
Detay
Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar
Ankara
Yayın Tarihi: Haziran 2009
ISBN: 978-9944-252-29-4
Detay
Yurtdışından Gelenlerin Nicelik ve Niteliklerinin Tespitinde Sorunlar
Doç. Dr. Ahmet İçduygu, Yrd. Doç. Dr. Şule Toktaş
Ankara
ISBN: 975-8593-81-1
Detay
İktisat Öngörü Çalışması 2003-2023
Editör : Prof. Dr. Fikret Şenses
Ankara
ISBN: 978-9944-252-05-8
Detay
Yerleşme Bilimleri / Çalışmaları İçin Öngörüler
Hazırlayanlar: TÜBA Yerleşme Bilimleri Öngörü Çalışma Grubu
Ankara
ISBN: 975-8593-92-7
Detay
Türkiye İçin Nüfus ve Kalkınma Stratejileri ve Bazı Politika Önerileri
Editör : Prof.Dr. Belma T. Akşit
Ankara
ISBN: 978-9944-252-04-1
Detay
Dünya'da ve Türkiye'de Biyolojik Çeşitliliği Koruma
Hazırlayanlar: TÜBA Çevre Çalışma Grubu
Ankara
ISBN: 975-8593-88-9
Detay
Genetik Araştırma ve Uygulamada Etik
Prof.Dr. Aslıhan TOLUN
Ankara
ISBN: 978-975-8593-99-6
Detay
Temel Bilimler Öngörü Çalışması
Ankara
ISBN: 975-8593-72-2
Detay
Türkiye'nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler
TÜBA Çevre Çalışma Grubu
Ankara
ISBN: 957-8593-70-6
Detay
Kök Hücre Araştırmalarında Güncel Kavramlar
TÜBA Kök Hücre Araştırmaları Çalışma Grubu
Ankara
ISBN: 975-8593-63-3
Detay
Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar
Doç. Dr. Turgay Ünalan
Ankara
ISBN: 975-8593-36-6
Detay
TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.