English
 
Haberler
Ankara MGÜ Rektörü Prof. Parlak’tan TÜBA’ya Ziyaret Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri 2018 Yılı Aday Gösterme Süreci Başladı TÜBA Başkanı Prof. Acar’ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü Mesajı THK Üniversitesi Rektörü Prof. Akbulut TÜBA’yı Ziyaret Etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Sayan TÜBA’yı Ziyaret Etti “TÜBA-Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli” Gerçekleştirildi “TÜBA-Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” Gerçekleştirildi TÜBA Başkanı Prof. Acar “DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi” Paneli’ne Katıldı TÜBA-GEBİP Üyesi Yrd. Doç. Dr. Baykaş “IEEE-SA Çalışma Grubu” Başkan Yardımcısı Seçildi TÜBA’dan Enerji Teknolojileri Çalıştayları
TÜBA VI. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu, OMÜ’de Gerçekleştirildi
Tarih: 15 EYLÜL 2017  Okunma Sayısı: 4106

TÜBA-Bilim Eğitimi Programı kapsamında; 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde temel bilimler öğretmenlerine yönelik düzenlenen “Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu”, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “Milli eğitim konusunda radikal değişiklikler yapılmasının zorunlu olduğuna inanıyorum.”
Program’da yaptığı konuşmada, Türkiye’nin özellikle eğitimde, bina, öğretmen ve öğrenci sayısı, okullaşma oranı, özellikle eğitime ayrılan fonlar, bütçe büyüklüğü vb. bakımdan çok ciddi büyüme kaydettiğini söyleyen Prof. Acar. “Ne yazık ki eğitimin etkinliği ve çıktıların niteliği bakımından aynı büyümeyi ve gelişmeyi gösteremediğimizi düşünüyorum.” dedi.

Prof. Acar “Türkiye’nin öğretmen seçimi ve öğretmen-insan unsurunun yönetiminden başlamak üzere milli eğitimde radikal değişiklikler yapmasının zorunlu olduğuna inandığını dile getirdi ve “Türkiye’nin yetiştirdiği çok önemli bilim insanlarından TÜBA Şeref Üyemiz Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamızın da söylediği gibi “eğitimde, öğretimde, bilimsel gelişme konusunda başarının anahtarı öğretmendir.” Maalesef biz işin önemli faktörüne gereğince önem vermiyoruz. Eğer Türkiye’nin geleceğini inşa edecek olan kurumlarına seçilen öğretmenlerin KPSS puanına, diplomaya ve kura sistemine dayalı olarak belirlenmesinin en baştan yapılmış bir hata olduğunu söylemek isterim. Bu yüzden, öğretmenlerin seçiminden, ücretlendirilmesi, ödüllendirilmesi, performans değerlendirilmesine kadar işin gerektirdiği gibi ciddiyetle ele alınmasının önemli bir ihtiyaç olduğu açıktır. Tüm yetkililerin konuya gerekli önemi vermesi gerektiğini kendime de ilgililere de hatırlatıyorum. Popüler ve tribüne yönelik yaklaşımlardan uzak durulmadığı takdirde varılacak sonuçların Türkiye’ye maliyeti yüksek olacaktır. Diğer yandan MEB tarafından bahsi geçen konular üzerinde ciddi çalışmalar yürütüldüğünü biliyoruz. Bu elbette ki geleceğimiz için çok sevindirici, yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlarını ilerleyen süreçte göreceğimizi düşünüyorum.”

“Türkiye’nin iddialı bir ülke olma, bir medeniyet inşa ya da ihya hedefi var ise eğitim dili esas olarak Türkçe olmak zorundadır.”
“Müfredat tek ya da birincil faktör olmasa da önemli bir konudur. Özellikle üniversite, lise düzeyinde yabancı dille öğretim meselesine bir çözüm bulmak zorundayız. Türkiye’nin iddialı bir ülke olma, bir medeniyet inşa ya da ihya hedefi var ise eğitim dili esas olarak Türkçe olmak zorundadır. Bu, Türkiye’nin bekası bakımından oldukça önemli bir konudur. Burada önemli olan, öğretim dilini yabancı dil yapmadan yabancı dil eğitiminin etkili kılınmasıdır.”
 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Mustafa Safran: “İyi bir müfredat kötü bir öğretmeni yeterli kılar mı?”
TÜBA Bilim Eğitimi Programı Yürütücüsü Prof. Dr. Mustafa Safran konuşmasının en başında kendisinin de öğretmen kökenli olduğunu ifade etti ve öğretmenliği ve mesleğin zorluklarını gayet iyi bildiğini belirtti.

Prof. Safran kursiyer öğretmenlere yönelik konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “TÜBA Bilim Eğitimi Programı daha önce genellikle özel okul öğretmenlerine yönelik bir proje olarak yürütülüyordu. Bizim şu anda 985 bin öğretmenimiz var, neredeyse 1 milyon öğretmen, her bir öğretmen eğitimin kilit taşıdır. Dershane, bina, konum vb. değildir mesele, esas olan öğretmendir. Diyelim ki çok kötü bir müfredat var, karşısında da iyi bir öğretmen var. Bu kötü müfredat bu iyi öğretmeni hiçbir şekilde etkilemez. Tam tersini düşünelim. İyi bir müfredat kötü bir öğretmeni yeterli kılar mı? Ben öğretmenlerin uzaktan eğitimle, portallarla desteklenmesinden yanayım. Okullar kapanırken ve açılırken öğretmenlerimiz bulundukların ilin üniversitelerinde yüz yüze eğitime tabi tutulabilir. Bunun, okullarda düzenlenen seminerlerden çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Problemleri çözmek üzere çok daha rasyonel, reel çözümler üretmeliyiz.”

“Öğrenciye konuyu sevdirmenin yolu öğretmenden geçiyor.”
Finlandiya’dan, Amerika’ya dek dünyanın hiçbir yerinde eğitimin niteliğinin öğretmenin niteliğinin üzerinde olmadığını söyleyen Prof. Safran, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de matematik, fizik, kimya ve biyoloji, genel anlamıyla fen bilgisi eğitiminde ciddi bir sorun var, öğrenci ilgisinde ciddi bir motivasyon düşüklüğü söz konusu olduğunu vurguladı. “Bu doğrultuda TÜBA olarak elimizden geldiğince öğretmenlerle birebir iletişim kuralım istedik, çünkü öğrenciye konuyu sevdirmenin yolu öğretmenden geçiyor. Sorgulayıcı eğitimi sağlamalıyız; öğrenci “Ben bunu niçin öğreniyorum?” diye kendine sormalı. Beyinle bilgi arasındaki iletişimi, soyut iletişimden uygulamalı bir yönteme doğru geçişi öğretmenlerimizle paylaşalım istedik. Bahse konu dersler, teorik bilgi yoluyla sevdirilecek ya da öğretilecek dersler değildir. Öğrenci ne öğrendiğini dokunarak görmeli. Matematiği, fiziği ne için öğrendiğini, hayat içerisinde nasıl ve ne şekilde işine yarayacağını öğrenmeli.”    
 
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı İlkay Aydın: “Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu”na dair öğretmenlerimizden aldığımız dönütler çok olumlu.”
Aydın konuşmasında “Her öğretmenin, hepimizin hedefi iyi bir öğrenci; vatanına milletine doğru hizmet edebilecek, değerlerimizi koruyacak öğrenciler yetiştirmek. Eğitim sistemlerine genel olarak bakarsak eğer şunu görürüz; sistem ne isterse istesin ve sistematik olarak ne verirse versin, öğretmen kendi istediği ve yaptıklarıyla sınıf içerisinde kendini gösterir. Yani biz öğrencilerimize ne kadar temas edebilirsek o kadar iyi bir eğitim veriyoruz. Gelişmiş eğitim sistemlerinde odak noktası her zaman öğretmendir, öğretmenin desteklenmesi konusu birincildir. Hemen hemen her yıl merkezi faaliyetle 50 bin, mahalli olaraksa 500 binin üzerinde öğretmenimize mesleki gelişim konusunda destek veriyoruz. Pek çok kurumla iş birliği içinde mesleki gelişime dair çalışmalar yürütüyoruz. TÜBA ile birlikte hazırladığımız “Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu”nu bu çalışmalar arasında en önemlilerinden bir tanesi. Öğretmenlerimizden aldığımız dönütler çok olumlu. Teoriden çok pratiğe yönelik, öğrencilerin uygulamalı olarak nasıl eğitileceğini gösteren bir program.”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise konu hakkında şu şekilde konuştu “Eğitime önem vermeyen ve eğitimin içerisinde öğretmenler gibi çok önemli bir alanın asli unsuruna önem vermeyen hiçbir sistem ve toplum kendisini sağlıklı ve güçlü bir şekilde taşıyamaz. Öğretmenlerin hepimizin üzerindeki önemini ve bıraktıkları kalıcı izleri çok iyi biliyoruz. Bir rol model olarak öğretmenin duruşu son derece önemli. Şartlar ve imkan ne olursa olsun öğretmen, yapabileceğinin en iyisini yapmak üzere çalıştığı sürece zaten amacına çoktan ulaşmıştır. Toplumumuzu geleceğe güçlü bir şekilde taşınmasını sağlayacak eğitim sistemimizi kurmayı başaracağız. Biz bunu yapmaz, başaramaz, dünya gerçeklerini göz ardı ederek kendi çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmezsek onların bir başka gücün emir kulu veya hizmet eri haline gelmesinin önüne geçemeyiz.”

15 farklı ilden 180 öğretmen Kurs’ta eğitim aldı.
Bilimin Doğası, Böcek Ekolojisi ve Arazi Çalışması, Dinamik Matematik, Newton ve Einstein’ın Çekim Yasalarına Farklı Bir Bakış, Tarih ve Değerler Eğitimi ve Kimya Eğitiminde Nanoteknolojik Yaklaşımlar gibi başlıklar altında gerçekleştirilen bu yoğun programda öğretmenlerin öğretme sürecinde öğrenciyle fizik, kimya, matematik, biyoloji, fen bilgisi ve tarih alanlarında çok daha etkin bir iletişim kurma ve kanıta dayalı öğretim becerilerini geliştirmesi amaçlandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde hazırlıkları süren Kurs’a bu yıl MEB tarafından 15 farklı ilden seçilen 180 öğretmen katıldı. Toplam beş gün sürecek olan eğitim programında aralarında TÜBA Bilim Eğitimi Çalışma Grubu Üyeleri, TÜBA Üyeleri ve Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Programı (GEBİP) ödül sahiplerinin de yer aldığı alanında uzman 40 akademisyen tarafından temel bilimler alanında uygulamalı eğitim verdi.

Temel bilimlerde uygulamalı eğitim önemli
TÜBA Asli Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Safran, Prof. Dr. Adil Denizli, Prof. Dr. Erol Pehlivan, Prof. Dr. Ekrem Savaş, TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Taşar, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı İlkay Aydın’dan oluşan TÜBA Bilim Eğitimi Programı Çalışma Grubu tarafından yürütülen ve 15 Eylül günü sona eren Kurs’ta; fizik, kimya, biyoloji, matematik, fen bilgisi ve tarih alanlarından seçilen öğretmen gruplarına teorik ve uygulamalı eğitim verildi.


Fotoğraflar

TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.