English
 
Haberler
Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri 2018 Yılı Aday Gösterme Süreci Başladı TÜBA Başkanı Prof. Acar’ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü Mesajı THK Üniversitesi Rektörü Prof. Akbulut TÜBA’yı Ziyaret Etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Sayan TÜBA’yı Ziyaret Etti “TÜBA-Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli” Gerçekleştirildi “TÜBA-Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” Gerçekleştirildi TÜBA Başkanı Prof. Acar “DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi” Paneli’ne Katıldı TÜBA-GEBİP Üyesi Yrd. Doç. Dr. Baykaş “IEEE-SA Çalışma Grubu” Başkan Yardımcısı Seçildi TÜBA’dan Enerji Teknolojileri Çalıştayları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik TÜBA'yı Ziyaret Etti
“TÜBA-Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” Gerçekleştirildi
Tarih: 08 MART 2018  Okunma Sayısı: 317

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” 8 Mart günü Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çalıştay’a TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yıldırım Gülsoy, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan ile bakanlıkların üst düzey yöneticileri, konuyla ilgili çalışan öğretim üyeleri, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ilgili dernek yöneticileri katkı ve katılım sağladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan TÜBA’nın TÜBİTAK ile birlikte bakanlığın bilimsel araştırmalar konusunda en büyük destekçileri arasında olduğunu dile getirdiği konuşmasında TÜBA’nın, TÜBİTAK’tan farklı olarak son derece kısıtlı bir bütçe ve gönüllülük esasıyla çalışan fakat faaliyetleri kısıtlı bütçesiyle kıyaslanamayacak kadar getirisi, çarpan katsayısı çok olan bir kuruluş olduğunun altını çizdi ve bu açıdan TÜBA ile gurur duyuyoruz dedi.

“Bu çalışmaların önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek ilave yatırımlara da ışık tutacağına inanıyoruz.”
Türkiye her alanda dışa bağımlılıktan kurtulmak istediğini enerji ihtiyacının giderilmesinin de bu kapsamda önemli bir gündem olduğunu ifade eden Dr. Yayan, “1980 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 2.9 milyar dolarken sadece petrol ithalatı 3.5 milyar dolardı. Bir daha bu tür dönemler yaşamak istemiyoruz. Bundan 10 yıl önce Almanların rüzgar enerjisine bağlı olarak sistemlerini değiştirmek üzere yaptıkları çalışmaları, gerçekten uzak, entelektüel yönü ağır basan bir çaba olarak görmüştük. Şimdi ise işin aslının öyle olmadığını görüyoruz. Bu doğrultuda atıl durumda olan bölgelerimizi Türkiye’nin ihtiyaçlarını ithalat için kaynak tahsisi gerektirmeden karşılama yönündeki çalışmalar Enerji Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Türkiye’nin yerli imkânlarını en iyi şartlarda kullanmak üzere aldığı sonuçlar Türk ekonomisine katkıda bulunuyor. Bu çalışmaların önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek ilave yatırımlara da ışık tutacağına inanıyoruz.” dedi.
 
“Rüzgar enerjisi konusunda potansiyelimizin çok küçük bir kısmını kullanıyoruz.”
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’nun üçüncü çalıştayını düzenlediğini söyledi ve daha önce de temiz kömür ve güneş enerjisi teknolojileri çalıştayının gerçekleştirildiğini hatırlattı. Türkiye’de ortak akıldan çok söz ediyoruz fakat ortak aklı aktive edecek faaliyetler konusunda performansımız çok iyi düzeyde değil diyen Prof. Acar, bir arada çalışmanın ve ortak değerlendirmenin ne denli önemli olduğunun altını çizdi. 9 Mart günü gerçekleştirilecek olan “Nükleer Enerji Çalıştay ve Paneli”nin de düzenleneceği bilgisini veren Prof. Acar sözlerine şu şekilde devam etti: “Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok da kötü bir durumda değil. Fosil yakıtlar konusunda ise toplumdaki genel kanının aksine pek de zengin olmadığımız görülüyor. Güncel çalışmalara göre bizim petrolümüz komşu bazı ülkelere oranla sanıldığı gibi bol değil. Kömür rezervimizin ise kalitesi düşük. Rüzgar enerjisi konusunda Batı Marmara bölgesi başta olmak üzere ülkemiz önemli sayılabilecek bir potansiyele sahip. Yani rüzgar enerjisi potansiyelimizi tam kapasite kullanırsak şu andaki enerji ihtiyacımızın 1/5’ini karşılayabiliriz. Ülkemizin rüzgar enerjisinin kurulu gücü giderek artıyor fakat maalesef hala %4-5 seviyesinde. Potansiyelimizin çok küçük bir kısmını kullanıyoruz. Rüzgar enerjisindeki kurulu gücümüzün yarısı Marmara Bölgesi, %23’ü Ege Bölgesi’nde geriye kalanı ise Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülüyor.” dedi.

TÜBA’nın temel fonksiyonlarından birinin de önemli, öncelikli ve güncel konulara ilişkin politikalar ve stratejiler seviyesinde durum değerlendirmesi yaparak ilgili tüm paydaşların katılımıyla bu konuda politika önerileri üretmek ve bu önerileri kamuoyu ve kamu yönetimine sunmak olduğunu söyleyen Prof. Acar, çalıştay raporunun en kısa sürede hazırlanarak kamuoyuna sunulacağını vurguladı.

“Türkiye’nin en büyük ithalat kalemi 68 milyar dolar ile enerji gideridir.”
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’nun öncelikli olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bilgi, bilim ve teknolojileri belirlemeye odaklandığını dile getirdi. Prof. Dinçer ayrıca; bu önceliklere yönelik stratejik raporlar ve yol haritaları hazırlamak aynı zamanda bunları oluşturabilecek insan gücünün nasıl sağlanacağı, tüm bu altyapı imkânlarının ne şekilde oluşturulacağına dair süreçleri tanımlamak için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti ve “Türkiye’nin en büyük ithalat kalemi 68 milyar dolar ile enerji gideridir. Enerji konusunda %75-80’lik bir oranla yurt dışına bağlıyız. Dolayısıyla enerji problemi ülkemizin çözülmesi gereken sorunları arasında öncelikli görünüyor. Bütün bunların ışığı altında enerji üretimi ve teknolojik gelişimi Türkiye’nin olmaz olmazıdır diyebiliriz. Enerji çözümleri ihtiyaç listemizin en başında duruyor. Bu doğrultuda TÜBA – Enerji Çalışma Grubu olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını tanımladık, aynı zamanda temiz kömür teknolojileri üzerine çalıştık. Türkiye için önem arz eden “nükleer enerji” konusunda yarın ayrıca bir çalıştay ve panelimiz daha var. Enerji depolamadan enerjinin verimli kullanımına kadar çözümleri tanımlamayı hedefliyoruz. Bu konularda söz sahibi olan paydaşları bir araya getirerek, doğru koordinasyonla ülkemizin ihtiyaç duyduğu çözüm politikalarını geliştirmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Bilginin günün sonunda bir teknolojik çıktıya dönüştürülmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dinçer, bir proje ya da bir bilimsel çalışma yapıldığında ana hedefin yayın değil teknolojik çıktı olması gerektiğini vurguladı ve yayının bir amaç değil araç olduğunu söyledi. Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını sağlaması için, enerji ithalatı nedeniyle bütçede en büyük cari açığı oluşturan enerji açığını gidermek noktasında teknolojinin çok önemli olduğunu belirtti ve Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli’nin politikalardan, enerji teknolojilerine ve ayrıca araştırma-inovasyon-ticarileştirme konseptinin nasıl hayata geçirilebileceğine dair konuları içerdiği bilgisini verdi.

Prof. Dinçer konuşmasının sonunda Almanya’nın geliştirdiği “Endüstri 4.0” konsepti ve Japonya’nın “Endüstri 5.0” konseptinin yanında Türkiye’nin de kendi süreçlerini tanımlayarak kendi kavram ve konseptini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Çalıştay’ın Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesinin kendileri için bir onur olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak konuşmasına devam etti ve “Hacettepe Üniversitesi’ndeki 14 dekandan yedisi, 15 enstitümüzün yedisinin müdürü, dört rektör yardımcısından ikisi kadındır. Bahsettiğimiz kadın kotası değildir, hakettikleridir. Bu güne kadar haklarını alamayan kadınların liyakatle aldıkları haklarıdır. Böyle bir üniversitenin rektörü olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Prof. Özen ayrıca Hacettepe Üniversitesi’nin genel olarak tıp ve sağlık alanında bilindiğini fakat bunun yanı sıra iki yılda tanımladıkları iki stratejik alan olan göç ve enerji konularını da Hacettepe markasına katmak üzere çalışmaların yürütüldüğünü söyledi ve “Üniversitemizin Maden ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri bulunuyor. Ayrıca Türkiye’deki ilk kurulan Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü üniversitemizdedir. Ayrıca işçi ve halk sağlığına dair bölümümüz, Hukuk Fakültesinde Enerji Hukuku Bölümü bulunuyor. Diğer yandan hiç kimsenin henüz güneş enerjisi üzerine ülkemizde kafa yormadığı dönemde; 1989 yılında üniversitemizde bir hocam tarafından Güneş Evi kurulmuş. Ülkemizin enerji konusunda bu ithalat oranını düşününce üniversitemizin bu konuyu ıskalaması mümkün değildir. Üniversite olarak biz göç ve enerji konularını tıp ve sağlık alanı gibi Hacettepe Üniversitesi’nin markası yapmak istiyoruz. Ülkemize borcumuzu ödemek zorundayız.” dedi.

Prof. Acar, Prof. Özen ve Dr. Yayan’a ev sahipliği ve katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Programda üç oturum ve iki panel düzenlendi.
İlk oturumun başkanlığını Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aynur Eray yaptı. Oturumda; YEGM Genel Müdürü Dr. Oğuz Can “YEGM’in Rüzgar Enerjisi Çalışmaları ve Yol Haritaları”, , VESTAS Türkiye Genel Müdürü ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Saymanı Olcayto Yiğit “Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Yatırımları”, Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği Bşk. Yrd. Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar “Rüzgar Enerjisi Konusunda Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar, SIEMENS Güç Sistemleri Grup Lideri Dr. Hasan Basri Çetinkaya “YEKA Projesi ve Rüzgar Enerjisinin Akıllı Şebekeye Entegrasyonu”, RES Anatolia Holding A.Ş. Genel Müdürü Güray Erol “Rüzgar Enerjisi Projeleri: Problemler ve Çözümler” başlıkları altında konuştular.

TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raşit Turan’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Teknolojileri, Kabiliyetleri ve Potansiyelleri ve Finansman Mekanizmaları” adlı ilk panelde; YEGM Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanı Mustafa Çalışkan, ENSİA Yönetim Kurulu Üyesi İskender Kökey, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Saymanı Olcayto Yiğit, Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği Bşk. Yrd. Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Garanti Bankası Enerji Projeleri Finansman Yönetmeni Arda Batmaz ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Cihan Dündar yer aldılar.

İkinci oturumun başkanlığını ise TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu üstlendi. Oturumda; TÜBA Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer “Rüzgar Enerjisinde Teknolojik Boyutlar ve Açılımlar”, Demirer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Demirer “Rüzgar Enerjisi Uygulamalarının Türkiye’de Yatırımcı Boyutları” ve ENERJİSA Enerji A.Ş. İş Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Grup Müdürü İbrahim Erden “Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretiminin Dağıtım Şirketleri Açısından Değerlendirilmesi” hakkında konuştular.

Programın üçüncü ve son oturumunun Başkanlığını TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi ve Yaşar Üniversitesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yusuf Salih Eroğlu “Rüzgar Ölçüm Sistemleri ve Süreçleri”, Türk Standartları Enstitüsü Uzmanı Fatih Kaya “Rüzgar Türbinlerinin ve Aksamlarının Standartlara Uygunluk Değerlendirmesi” ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin “MİLRES Tecrübeleri ve Öneriler” üzerine konuştu.

“Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Mevzuatı, Problemler ve Çözümler” üzerine düzenlenen son panelin moderatörlüğünü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Midilli yürüttü. Panelde; BORUSAN Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Enis Amasyalı, Türk Standartları Enstitüsü Uzmanı Fatih Kaya, ENERJİSA Enerji A.Ş. İş Geliştirme ve Müşteri Çözümleri Grup Müdürü İbrahim Erden, Demirer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Demirer, RES Anatolia Holding A.Ş.’den Güray Erol yer aldı. Program değerlendirme ve kapanış konuşmaları ile sona erdi.


Fotoğraflar

TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.