Türkçe
 
News
Call For Nominations: TÜBA 2018 Academy Prizes Applications for the 2018 TÜBA-GEBİP and TÜBA-TESEP Awards Have Started The 52nd TÜBA General Assembly was Held 2017 “TÜBA Awards” Found Their Owners TÜBA 2017 Academy Prizes Awarded Winners of TÜBA GEBIP and TÜBA TESEP Awards Announced TÜBA President Prof. Acar and Council Member Prof. Şeker Attended 8th World Science Forum TÜBA Council Member Prof. Şahin Represented TÜBA at “IASSF2017” TÜBA&EMAN Symposium on “Exploring the Commonalities of the Mediterranean Region” “TÜBA-Food Safety Symposium: Organic Products and Health” was Held at İnönü University
TÜBA-GEBİP Ödül Sahiplerince Düzenlenen Uluslararası Çalıştay
Tarih: 23 MART 2016  Okunma Sayısı: 16933

2014 TÜBA GEBİP Ödülü sahipleri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Kentmen-Çin ve TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Erişen tarafından düzenlenen “Muslims, Anti-Muslims and Anti-Immigration Attitudes and the EU / Müslümanlar, Müslüman ve Göçmen Karşıtı Tutumlar ve AB” adlı uluslararası çalıştay, 11 Mart 2016’da İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

GEBİP Ödülü kapsamında henüz destek süresini tamamlamamış olan araştırmacıların, uluslararası nitelikteki bilimsel çalışmaları kapsamında düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası toplantılara destek kapsamında gerçekleştirilen Çalıştay’da; Suriyeli göçmenlerin AB sınırlarını geçmek için canlarını tehlikeye attıkları, Charlie Hebdo ve Kasım 2016’daki Paris saldırılarının gerçekleştiği ve Patriotic Europeans Against the Islamization of the West (PEGIDA) gibi Müslüman karşıtı hareketlerin Avrupa’da yükseldiği bu hassas dönemde ilgili sıcak konulara değinildi.

Doç. Dr. Kentmen-Çin ve Doç. Dr. Erişen’in yanında AB kamuyou ve seçmen davranışları üzerine yazan önde gelen akademisyenler olan; Amsterdam Üniversitesi’den Rachid Azrout, Radboud Üniversitesi’nden Marcel Lubbers, Zürih Üniversitesi’nden Marco Steenbergen, Vrije Üniversitesi’nden André Krouwel katıldı. Çalıştaya İzmir’deki lisans ve yüksek lisans öğrencileri ve sivil toplum örgütleri ilgi gösterdiler.

Avrupa kamuoyunun referandumlar yoluyla AB entegrasyonunun gidişatını ve politikalarını etkileyebilmesi, Avrupalı vatandaşların Müslümanlar, göçmenler ve AB üyeliği için bekleyen Türkler hakkında ne düşündüklerini oldukça önemli kıldığını söyleyen Doç. Dr. Çiğdem Kentmen-Çin sözlerine şöyle devam etti: “Çalıştay’da, AB’de yapılan farklı kamuoyu anketlerinin sonuçları açıklandı ve tartışıldı. Buna göre, AB vatandaşlarının bütün göçmenlere aynı şekilde yaklaşmadıkları, örneğin Hollanda’lıların Polonya ve Türkiye’den gelmiş göçmenlere yönelik farklı tehdit algılarına sahip oldukları vurgulandı. Polonya’lı göçmenlerin Hollanda vatandaşları tarafından daha çok “ekonomik tehdit” olarak algılandıkları, Türkiye’li göçmenlerin ise “ortak kimliğe tehdit” olarak algılandıkları anket çalışmalarında ortaya çıkmakta. İngiltere’de yürütülen farklı anket çalışmalarının da İslam’ı İngiliz kültürüne tehdit olarak gören vatandaşların AB entegrasyonuna karşı olduğunu ortaya koyduğu bildirildi. Özellikle otoriter kişiliğe sahip ve sağ ideolojiden kişilerin, göçmenleri ülke kültürüne tehdit olarak gördüklerinin altı çizilirken, ulusal kimliğe bağlılık ve göçmenlerce etnik kimliğe yapılan tehditlerin sağ partilere verilen oyu arttırdığı vurgulandı. Hemen Paris saldırıları sonrası yapılan anket çalışmaları da Müslüman göçmenlerin Avrupa’da siyasi ve sosyal tehdit algısını arttırdığı ve AB vatandaşlarının ortak Avrupa göçmen politikasına karşı gelmelerine yol açtığını ortaya koymaktadır. Buna karşı, Avrupa’da yaşayan göçmenlerin kendi kimlikleri hor görüldükçe daha fazla Avrupa kimliklerine sarıldıkları ve sahiplendikleri vurgulandı.”

TÜBA - THE TURKISH ACADEMY OF THE SCIENCES Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Please enter your e-mail to get informed about news. Send
© 2013 THE TURKISH ACADEMY OF SCIENCES. All Rights Reserved.