English
 
Haberler
Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri 2018 Yılı Aday Gösterme Süreci Başladı TÜBA Başkanı Prof. Acar’ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü Mesajı THK Üniversitesi Rektörü Prof. Akbulut TÜBA’yı Ziyaret Etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Sayan TÜBA’yı Ziyaret Etti “TÜBA-Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli” Gerçekleştirildi “TÜBA-Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” Gerçekleştirildi TÜBA Başkanı Prof. Acar “DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi” Paneli’ne Katıldı TÜBA-GEBİP Üyesi Yrd. Doç. Dr. Baykaş “IEEE-SA Çalışma Grubu” Başkan Yardımcısı Seçildi TÜBA’dan Enerji Teknolojileri Çalıştayları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik TÜBA'yı Ziyaret Etti
TÜBA’dan Sağlık Alanında Üç Önemli Rapor
Tarih: 29 ARALIK 2017  Okunma Sayısı: 345

Akademi’nin Kanser ve Gıda Beslenme Çalışma Grupları tarafından gerçekleştirilen çalıştay ve sempozyumların sonucunda hazırlanan üç önemli rapor Aralık 2017’de yayımlandı.

TÜBA’nın 2017 yılı içerisinde düzenlediği “Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı, Gıda Güvenliği Sempozyumu: Organik Ürünler ve Sağlık ile Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu”nun ardından yayımladığı raporlar kamuoyuyla paylaşıldı.

TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Kazım Şahin ise sempozyumların tıp camiasına yol gösterecek rehberlerin ortaya çıkarılmasına olanak sağladığını dile getirdi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Akademi’mizin temel görevleri arasında bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler yaparak öncelikli ve güncel konularda, ilgili uzmanların, bilim insanlarının ve paydaşların gönüllü katılımlarıyla topluma ve kamu yönetimine rehberlik etme önemli yer alıyor. Bu bağlamda, son yıllarda gündemde yer alan mikrobiyota ile ilgili olarak bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak amacıyla “TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu” Ankara’da gerçekleştirildi ve nihayetinde sempozyumda sunulan ve tartışılan konular bir rapor haline getirildi. Bu etkinlikte üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ve meslek örgütlerinden konuyla ilgili paydaşlar, katılım ve katkı sağladılar. Sempozyum sonunda hazırlanan bu rapor konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, üniversitelere gönderilerek geniş bir kitlenin bilgilendirildi.” dedi.

Mikrobiyotanın son yıllardMikrobiyotanın son yıllarda tıp alanında önem kazanan konulardan biri olduğunu ifade eden Prof. Şahin, yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuca göre mikrobiyotanın başta kanser, diyabet ve obezite olmak üzere insan sağlığıyla yakından ilişkili olduğu bilgisini verdi. Prof. Şahin sözlerine şu şekilde deavm etti “Bağırsaktaki mikrobiyota, iki kilo ağırlığında ve hem işlevi hem de ağırlığı nedeniyle artık bir organ hatta ikinci beyin olarak kabul ediliyor. Klinik ve deneysel çalışmalar beyin ile bağırsak arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Mikrobiyotadaki değişikliklerin vücutta metabolizmayı, bağışıklığı ve hormon sistemini etkileyebileceği bunun da başta kanser, obezite, bağırsak hastalıkları, karaciğer yağlanması, depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları, Parkinson, alzheimer gibi birçok hastalığa yol açabileceği belirtiliyor. Sağlıklı beslenmenin yaşam kalitesi ile doğrudan ilişkili olduğu hususunda toplumuzun bilinçlendirilmesi için üniversitelerimize önemli görevler düşüyor. Ayrıca, TÜBA olarak bu anlamda konunun uzmanlarının görüşlerinin medyada yer bulması en çok arzu ettiğimiz konudur. TÜBA Gıda ve Beslenme Çalışma grubu, birçok hastalığın ortaya çıkmasında etkin rolü olan mikrobiyota ile ilgili bir sempozyum düzenleyerek, sonucunu kamuoyu ile paylaşmak ihtiyacı duymuştur.” dedi.

Prof. Şahin, TÜBA-Gıda Güvenliği “Organik Ürünler ve Sağlık” Sempozyum’unun raporu hakkında da şu şekilde konuştu: “Gıda-beslenme ve kanser bugün bütün dünyada gerek bilimsel çevrelerde gerekse de basın ve medyada en çok tartışılan ve çok önem arz eden bir konudur. Önümüzdeki yüzyılda gıda ve beslenme dünyanın en önemli konusu olmaya devam edecektir.

İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Malatya’da gerçekleştirdiğimiz Sempozyum’da organik ürünler ve sağlık konusu çeşitli yönleriyle ele alındı. Bu çerçevede, organik tarımın dünyada ve ülkemizdeki durumu, organik tarım girdileri, organik tarım mevzuatı ve denetimi, organik tarım ürünlerinin belgelendirilmesi ve akreditasyonu, organik hayvansal ve bitkisel üretim, organik gıda ve beslenme, organik gıda tercihinde tüketici eğilimi, gıda, beslenme ve kanserden korunma, gıda üretiminde biyoteknolojik yaklaşımlar gibi konular, Sempozyum boyunca katılımcıların aktif katkı ve katılımlarıyla çeşitli açılardan irdelenmiş, tespit ve öneriler ortaya konuldu. Toplumda geleneksel (köy ürünleri), konvansiyonel, sürdürülebilir, iyi tarım uygulamaları ve organik tarım yetiştiriciliğinin farkları tam olarak bilinmiyor ve bundan dolayı da haksız kazançlar elde edilebilir. Bu karmaşık bilgilerin TÜBA olarak konunun uzmanlarıyla birlikte ele alınması tartışılması ve toplumun bilinçlendirilmesi gereği ortaya çıktı. Yapılan bu sempozyum sonucunda yazılı rapor hazırlandı, ilgili paydaşlara ve kamu yönetimi temsilcilerine ve karar vericilere aktarıldı.” dedi.

TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Taner Demirer ise “Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı”nın ardından ortaya çıkan raporda pek çok önemli noktanın altının çizildiğini söyledi ve “Ülkemizde klinik araştırmaları sigorta edecek yerli sigorta şirketlerinin kurulmasının hızla teşvik edilmesi ve bunlara işlerlik kazandırılması gerekiyor. Ayrıca; Faz-I, II ve III klinik çalışmaların Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koşul aranmaksızın Ar-Ge kapsamına alınması için Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜSEB’in etkisini kullanması zorunlu. Endikasyon dışı ilaçların ya da ülkemizde bulunmayan ilaçların temininde ve girişinde Türk Eczacılar Birliği’nin devreden çıkarılması ve bu işlemin SGK’ya devredilmesi gerekiyor.” dedi.

“Dünya genelinde klinik araştırmalardan Türkiye’nin aldığı payın düşüklüğü göz önüne alınarak faz III çalışmalarına Türkiye’nin etkin şekilde dahil edilmediği, ilaçların ülkemizde ruhsatlandırılmaması ve endikasyon dışı kullanımına müsaade edilmemesi, Rusya ve Polonya da olduğu gibi etkin bir şekilde değerlendirmeye alınmalıdır.” diyen Prof. Demirer, bu çalışmalarda ilacın Türkiye’de satışa çıkana kadar gerekirse çalışma uzatılarak kullanıcıların ihtiyaçlarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.