English
 
Haberler
Ankara MGÜ Rektörü Prof. Parlak’tan TÜBA’ya Ziyaret Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri 2018 Yılı Aday Gösterme Süreci Başladı TÜBA Başkanı Prof. Acar’ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü Mesajı THK Üniversitesi Rektörü Prof. Akbulut TÜBA’yı Ziyaret Etti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Sayan TÜBA’yı Ziyaret Etti “TÜBA-Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli” Gerçekleştirildi “TÜBA-Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” Gerçekleştirildi TÜBA Başkanı Prof. Acar “DD Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi” Paneli’ne Katıldı TÜBA-GEBİP Üyesi Yrd. Doç. Dr. Baykaş “IEEE-SA Çalışma Grubu” Başkan Yardımcısı Seçildi TÜBA’dan Enerji Teknolojileri Çalıştayları
“Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” Gerçekleştirildi
Tarih: 06 TEMMUZ 2017  Okunma Sayısı: 7826

TÜBA-Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen “Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” 6 Temmuz  günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) gerçekleştirildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar “Kömür kullanımının ihmal edilemez bir potansiyel teşkil ettiğini görmek zorundayız.”
ODTÜ’ye ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek konuşmasına başlayan Prof. Acar, TÜBA’nın temel işlevlerinden birinin de politika ve stratejileri belirlemek, kurumları analizi etmek ve politika önerileri oluşturmak olduğunu söyledi ve özellikle kamuoyu ve kamu yönetimine bilim temelli danışmanlık yapmak olduğunu ifade etti. TÜBA’nın bu çerçevede önemli, öncelikli ve güncel konulara ilişkin çalışma grupları oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Prof. İbrahim Dinçer’in Enerji Çalışma Grubu’nu kurarken gösterdiği gayreti takdirle tekrar anmak isterim. Bu grup ile Türkiye için çok temel bir soru olan enerji konusunun çözümüne ilişkin önerilerin üretilmesi amacına dair faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bugün düzenliyor olduğumuz “Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” ve yarın düzenleyecek olduğumuz “Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” bu çözüm sürecinin ilk faaliyetleri. Bu anlamda konu hakkında söz sahibi bütün paydaşların katılımına imkân sağlamaya çalışıyoruz. Diğer çalışmalarımızda olduğu gibi bu çalıştayların sonunda da ortaya çıkan sonuç rapor haline getirilecek ve kamuoyunun bilgi ve istifadesine arz edilecek.”

Türkiye’nin 15 milyar tonun üzerinde bir kömür rezervine sahip olduğunu ve bu miktarın yarısından fazlasının düşük kaliteli olduğunun bilindiğini ifade eder prof. Acar, “Tüm bu rezervi çevreye zarar vermeden temiz bir şekilde enerjiye dönüştürmek için yapılması gereken çok fazla iş var. Bu sebeple çalıştay ve panelimizin konusunu “temiz kömür teknolojileri” olarak belirledik. Şu anda kömür teknolojilerinin kullanımı her ne kadar kamuoyunda genel bir olumsuzlukla karşılansa da özellikle bizim gibi enerji maliyeti %90’ların üzerinde ithalata bağlı olan ülkeler için kömür kullanımının ihmal edilemez bir potansiyel teşkil ettiğini görmek zorundayız. Bu açıdan “Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” faydalı olacaktır.”

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök “Çevreye duyarlı yeni teknolojilerin gereksinimi söz konusu ve bu konu Türkiye açısından büyük önem taşıyor.”
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre kömürün dünya enerji tüketimindeki payı yaklaşık olarak %30 dolaylarında olduğunu ve çalışmalara göre bu oranın 2040 yılına kadar korunacağının bilgisini veren Prof. Kök “Ülkemiz özellikle linyit açısından oldukça zengin rezervlere sahip olmakla birlikte linyitlerimizin kül ve nem oranlarının yüksek olması sebebiyle çevreye duyarlı yeni teknolojilerin gereksinimi söz konusudur ve bu konu Türkiye açısından büyük önem taşımaktadır. ODTÜ temiz kömür teknolojileri araştırmasında öncü bir üniversite ve farklı alanlarda araştırmalarımız devam ediyor. Üniversitedeki çalışmalarımızı üç temel hedefe yoğunlaştırabiliriz. Ağırlıklı olarak Maden Mühendisliği Bölümü’nde devam eden çalışmalar kömürün elde edilmesi ve temizlenmesi ile emisyonun azaltılması üzerineyken, Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümü araştırmaları temiz kömür teknolojileri ile yakma teknolojileri üzerinedir; bu doğrultuda yakıtın verimli, etkin ve çevreye duyarlı bir şekilde enerjiye dönüşümünü sağlamayı hedefliyoruz. Enerji üretimi sırasında açığa çıkan karbondioksiti yakalama ve depolama teknolojisi, doğada salınımın azaltılması ve emisyon oranının kontrolü de bu alandaki çalışmaların son aşamasını oluşturur. Bu konuda da Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü’müzde çalışmalar sürüyor. Olaya genel olarak bakarsak kömür teknolojileri alanında ODTÜ’nün çalışmaları ulusal ve uluslararası boyutta devam ediyor.”
 
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer “Ülkemiz enerji konusunda stratejik bir noktada duruyor.”
Türkiye’ye enerji alanında katkı sağlayacak çözümleri oluşturmak, gerekli stratejik planları çıkarmak, yol haritaları oluşturmak konusunda öncülük yapmak, bu doğrultuda politika geliştirmek hedefiyle Enerji çalışma Grubu’nun oluşturulduğunu vurgulayan Akademi Asli Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer “Bu bağlamda ülkemizde enerji boyutunda çalışmalar yapmak üzere Türkiye’de ve yurt dışında enerji konusunda önemli başarılara imza atmış bilim insanlarıyla birlikte hareket ediyoruz.” dedi. Prof. Dinçer “Türkiye’nin enerji alanındaki ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde öncelikli çalışma konuları belirledik. Temiz Kömür Teknolojileri de ilk etapta ele aldığımız konulardan biri. 7 Temmuz’da yine ODTÜ’de düzenlenecek olan “Güneş Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” ve farklı faaliyetlerle bu çerçevede Türkiye’nin bilim politikalarına katkı sağlayıp, ülkemiz için gerekli olan enerji çözümlerinin oluşturulmasında rol oynayacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Acar, desteklerinden dolayı ODTÜ Rektörü Prof. Kök ve gayretlerinden dolayı Prof. Dinçer’e plaket takdim etti.

Çalıştay, oturum ve panellerle devam etti.
TÜBA-Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Ali Sarı’nın başkanlığını yaptığı oturumda; ICARE CNRS Direktörü Prof. Dr. İskender Gökalp “Dünyada ve Türkiye’de Temiz Kömür Teknolojilerinin Durumu ve Değerlendirme”, Ömer Bayrak, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü “Türkiye’nin Kömür Potansiyeli ve Hedefler” ve ASOS Mekatronik Otomasyon Genel Müdürü Önder Filiz “Temiz Kömür Teknolojilerine Yönelik Proses Mühendislik Uygulamaları” adlı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Kömür Enerjisi, Türkiye’nin Politikaları ve Stratejisi adlı ilk panelin moderatörlüğünü Prof. İbrahim Dinçer üstlendi. Panelde; İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Prof. Dr. Hüsnü Atakül, Gebze Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Melikoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Midilli, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Murat, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Sarı yer aldı.

Öğleden sonra gerçekleşen “Temiz Yakma ve Gazlaştırma Teknolojileri” adlı ikinci oturumun başkanlığını TÜBA-Enerji çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı yürüttü. Oturumda, İTÜ’den Prof. Dr. Hasancan Okutan “Temiz Kömür Yakma Teknolojileri”, ODTÜ’den Prof. Dr. Aysel Atımtay “Dolaşımlı Akışkan Yatakta Linyit ve Biyokütle-Kömür Karışımlarının Yakılması”, İTÜ’den Prof. Dr. Hüsnü Atakül “Oxy-Yanma Teknolojileri”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Prof. Dr. Adnan Midilli “Plazma Yöntemiyle Kömür Yakma/Gazlaştırma Teknolojileri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Dilmaç “Kömürler İçin Chemical Looping Yanma Teknolojileri” ve ODTÜ’den Yrd. Doç. Dr. Feyza Kazanç “Biyokütle İle Birlikte yanma (Esnek Yanma)” hakkında konuştu.

Kömür Temizleme, Gazlaştırma, CO2 Tutma ve Depolama Teknolojileri” adlı ikinci panelin moderatörlüğünü ise; TÜBA Asli Üyesi ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma yaptı. Panele; Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Erhan Aksoylu, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vedat Arslan, Adularya Enerji Genel Müdür Direktörü Oğuz Bal, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’ndan Mücella Ersoy, ASOS Mekatronik Otomasyon Genel Müdürü Önder Filiz, ICARE CNRS Direktörü Prof. Dr. İskender Gökalp, İTÜ’den Prof. Dr. Hasancan Okutan ve ODTÜ’den Yrd. Doç. Dr. Çağlar Sınayuç katıldı.

Devlet ve vakıf üniversitelerinden bilim insanları ile bakanlıklardan, çeşitli şirket ve derneklerden yöneticilerin yer aldığı oturum ve paneller soruların ardından, “Çalıştay Özeti ve Değerlendirmesi”yle sona erdi.


Fotoğraflar

TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.