Türkçe
 
News
Call For Nominations: TÜBA 2018 Academy Prizes Applications for the 2018 TÜBA-GEBİP and TÜBA-TESEP Awards Have Started The 52nd TÜBA General Assembly was Held 2017 “TÜBA Awards” Found Their Owners TÜBA 2017 Academy Prizes Awarded Winners of TÜBA GEBIP and TÜBA TESEP Awards Announced TÜBA President Prof. Acar and Council Member Prof. Şeker Attended 8th World Science Forum TÜBA Council Member Prof. Şahin Represented TÜBA at “IASSF2017” TÜBA&EMAN Symposium on “Exploring the Commonalities of the Mediterranean Region” “TÜBA-Food Safety Symposium: Organic Products and Health” was Held at İnönü University
İstanbul Ticaret Üniversitesi ve TÜBA İş Birliğiyle “4. Teorik ve Uygulamalı Matematik Konferansı”
Tarih: 16 MAYIS 2017  Okunma Sayısı: 6143

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve TÜBA’nın iş birliğiyle dünya matematikçilerini bir araya getiren; TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın başkanlığında düzenlenen “4. Teorik ve Uygulamalı Matematik Konferansı” 11-15 Mayıs tarihleri arasında TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev’in de katılımıyla İzmir’in Selçuk ilçesinde gerçekleştirildi.

Palm Wings Ephesus Hotel’de düzenlenen konferans, farklı ülkelerden katılan matematikçiler ile Türkiye’deki matematikçileri bir araya getirdi ve güncel bazı matematik problemlerine çözüm aramakla kalmayıp ülkelerin kalkınmasında matematik biliminin ne kadar önemli olduğunu idarecilerin dikkatine sundu. Konferansta; kriptolojiden, finans ve biyoloji matematiğine kadar birçok alanda bildiriler yer aldı, dünyanın değişik üniversitelerinden olmak üzere 300’den fazla matematikçi bildiri sundu.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın başkanlığını yürüttüğü konferansın açılış konuşmasını TÜBA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev yaptı.

Prof. Yurdusev konuşmasında; matematiğin sadece temel bilimler için değil, sosyal bilimler için de vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, bütün bilim dallarını kapsayan TÜBA’nın böyle bir organizasyona destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.  

Prof. Dr. Ekrem Savaş “Matematik bilimi herkes için gereklidir, en önemlisi ülkenin geleceği için gereklidir.”
TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş ise; son yüzyılda insanlığa maddi refahı ve hemen her türlü modern ihtiyaç vasıtalarını sağlayan şeyin matematik alanındaki gelişmeler olduğunu ifade etti ve “Modern teknolojiye sahip olmanın temelinde matematik bilimi vardır ve matematik yüzyıllardır devam eden, uygarlığın emel taşlarıdır.” dedi. Prof. Savaş sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Birçok mühendislik alanında matematik yoğun olarak kullanılırken, günümüz bilgi çağında şifreleme sistemlerinin matematiği olan kriptografi bilimi, bilgi güvenliğinin temelini oluşturuyor. Nitekim, bugün internet ortamında bankacılık işlemleri, sanal alışverişler, kısaca e-devlet denilen sağlık, vergi gibi kişiye özel devletin kamusal faaliyet alanındaki bürokratik işlemlerin güvenli bir şekilde yapılabiliyor olmasını uzun yıllar önce üretilen matematik araştırmalarına borçluyuz. Bu matematik buluşları sadece teknolojik gelişmeye yön vermemiş aynı zamanda bilgi toplumu ihtiyaçları da matematikte yeni araştırmaları tetiklemiştir.

Matematik biliminin herkes için ve en önemlisi ülkenin geleceği için gerekliliğinin altını çizen Prof. Savaş, Matematik bilimlerini desteklemek, niteliğini artırmak devletin en önemli konularından biridir. Matematik bilimine desteğin azaltılmasının; öğrenmeyi ve buna bağlı olarak bu alanda yetenek geliştirmeyi dış kaynaklara ve dolayısıyla dış kuruluşların tasarrufuna bırakmak anlamına geldiğini söyledi ve “Günümüzde herkes Silikon Vadisi’nde yapılan buluş ve yenilikleri, bilgisayar ve ileri bilgi teknolojisini konuşuyor ve bu teknolojilerin ürünlerini kullanıyor. Bunun arka planında; İngiltere’de Alan Turing diye bir adamı yetiştiren, Macaristan göçmeni John von Neumann diye bir adamı eğiten ve var eden sistem var. Bu iki dev matematikçi olmasa, bugün ne Steve Jobs olurdu ne Bill Gates ne de Mark Zuckerberg. Biz o yaratılan matematiği değil, kısa yoldan Steve Jobs’u istiyoruz. Biz hemen komşu Stanford Üniversitesi’ni değil, önce Silikon Vadisi’ni istiyoruz. Şunu kafamıza sokmalıyız ki Stanford ve Berkeley gibi üniversiteler olmasa, bu gün ne Silikon Vadisi ne de Bill Gates olurdu.” dedi. 


Fotoğraflar

TÜBA - THE TURKISH ACADEMY OF THE SCIENCES Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Please enter your e-mail to get informed about news. Send
© 2013 THE TURKISH ACADEMY OF SCIENCES. All Rights Reserved.