Türkçe
 

Yusuf Şevki Hakyemez

Associate Member
Year of Election : 2012
University : Anayasa Mahkemesi Üyesi
Department : Hukuk/Anayasa Hukuku
Academic Title : Prof. Dr.

Ali Adnan Hayaloğlu

Associate Member
Year of Election : 2015
University : İnönü Üniversitesi
Department : Gıda Mühendisliği
Academic Title : Prof. Dr.

Kadir Mutlu Hayran

Associate Member
Year of Election : 2012
University : Hacettepe Üniversitesi
Department : Tıp/Prevantif Onkoloji
Academic Title : Prof. Dr.

Orhan İçelli

Associate Member
Year of Election : 2015
University : Yıldız Teknik Üniversitesi
Department : Nükleer Fizik
Academic Title : Prof. Dr.

Hüsamettin İnaç

Associate Member
Year of Election : 2015
University : Dumlupınar Üniversitesi
Department : Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Academic Title : Prof. Dr.

Muhsin Kar

Associate Member
Year of Election : 2012
University : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Department : İktisat
Academic Title : Prof. Dr.

Erdal Tanas Karagöl

Associate Member
Year of Election : 2012
University : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Department : İktisat
Academic Title : Prof. Dr.

Taşkın Kavzoğlu

Associate Member
Year of Election : 2015
University : Gebze Teknik Üniversitesi
Department : Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Academic Title : Prof. Dr.

Ali Keleş

Associate Member
Year of Election : 2015
University : Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Department : Diş Hekimliği (Endodonti)
Academic Title : Doç. Dr.

Halit Keskin

Associate Member
Year of Election : 2012
University : Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Department : İşletme
Academic Title : Prof. Dr.
TÜBA - THE TURKISH ACADEMY OF THE SCIENCES Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Please enter your e-mail to get informed about news. Send
© 2013 THE TURKISH ACADEMY OF SCIENCES. All Rights Reserved.