English
 
Asli Üyeler

Sevim Ercan

Asli Üye
Seçim Yılı : 1997
Üniversite :
Bölüm : Farmakoloji
Akademik Ünvan : Prof. Dr.

Mustafa Erdoğan

Asli Üye
Seçim Yılı : 2012
Üniversite :
Bölüm : Hukuk/Anayasa Hukuku
Akademik Ünvan : Prof. Dr.

Özcan Erel

Asli Üye
Seçim Yılı : 2017
Üniversite : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Bölüm : Tıbbi Biyokimya A.B.D.
Akademik Ünvan : Prof.Dr.

Mustafa Ersöz

Asli Üye
Seçim Yılı : 2012
Üniversite : Selçuk Üniversitesi
Bölüm : Kimya
Akademik Ünvan : Prof. Dr.

Nilüfer Göle

Asli Üye
Seçim Yılı : 2012
Üniversite : Centre D’études Socıologıques Et Polıtıques
Bölüm : Sosyoloji
Akademik Ünvan : Prof. Dr.

Ahmet Gül

Asli Üye
Seçim Yılı : 2012
Üniversite : İstanbul Teknik Üniversitesi
Bölüm : Kimya/Anorganik Kimya
Akademik Ünvan : Prof. Dr.

Aydın Gülan

Asli Üye
Seçim Yılı : 2012
Üniversite : İstanbul Üniversitesi
Bölüm : İdare Hukuku
Akademik Ünvan : Prof. Dr.

Fatih Gültekin

Asli Üye
Seçim Yılı : 2012
Üniversite : Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Bölüm : Tıbbi Biyokimya A.B.D.
Akademik Ünvan : Prof. Dr.

Naci Gündoğan

Asli Üye
Seçim Yılı : 2017
Üniversite : Anadolu Üniversitesi Rektörü
Bölüm : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Akademik Ünvan : Prof.Dr.

Şinasi Gündüz

Asli Üye
Seçim Yılı : 2012
Üniversite : Uluslararası Balkan Üniversitesi
Bölüm : İlahiyat/Dinler Tarihi
Akademik Ünvan : Prof. Dr.
TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.