Türkçe
 
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular

a-) İş başvuruları,
b-) Kurum içinde benzer çalışma olmayıp ayrı bir inceleme ve özel çalışma gerektiren başvurular,
c-) TÜBA'nın görevleri arasında sayılan konulardan herhangi birisiyle ilgili olmayan başvurular.

Başvurular aşağıdaki form doldurularak yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

TÜBA - THE TURKISH ACADEMY OF THE SCIENCES Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Please enter your e-mail to get informed about news. Send
© 2013 THE TURKISH ACADEMY OF SCIENCES. All Rights Reserved.