Türkçe
 
Process
Yönetmelikler
Tarih: 25 EKİM 2013  Okunma Sayısı: 46829

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ AKADEMİ GENEL KURULU VE AKADEMİ KONSEYİNİN ÇALIŞMA ESASLARI İLE AKADEMİ BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ ARAŞTIRMA DESTEĞİ ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ YAYIN YÖNETMELİĞİ

TÜBA - THE TURKISH ACADEMY OF THE SCIENCES Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Please enter your e-mail to get informed about news. Send
© 2013 THE TURKISH ACADEMY OF SCIENCES. All Rights Reserved.