English
 
Akademi Projeleri
Açık Ders Malzemeleri Projesi Beçin Definesi Bilim Eğitimi Programı Çevre ve Sürdürülebilirlik Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı Projesi - Andreas Tietze TÜBA Açık Ders Malzemeleri Ödülü TÜBA Akademi Ödülleri Türk - İslam Bilim Kültür Mirası Projesi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Üniversite Ders Kitapları Projesi
Üniversite Ders Kitapları Projesi
Tarih: 03 EKİM 2013  Okunma Sayısı: 52781

ÜNİVERSİTE DERS KİTAPLARI PROGRAMI

Türkiye Bilimler Akademisi tarafından "Yabancı Ders Kitaplarının Türkçe'ye Çevirisi Projesi" adıyla, 2002 yılında başlatılan program ile ülkemizde, özellikle eğitimin Türkçe olduğu üniversitelerdeki nitelikli ders kitabı açığının giderilmesi ve yabancı ülkelerdeki saygın üniversitelerde kullanılan ders kitaplarının, yetkin uzmanlar tarafından Türkçe'ye çevrilmesi yoluyla katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

İlk adım olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerdeki saygın üniversitelerde kullanılan ders kitaplarının ticari kaygılar olmaksızın, konunun uzmanlarının görüşleri doğrultusunda Türkçe'ye çevrilmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür. Ayrıca ülkemizdeki Türkçe ders kitabı yazarlarının teşvik edilmesi de, programın temel amaçlarından biridir. 

Matematik alanında bir kitabın Türkçe'ye çevrilmesi ile projeye başlanmıştır. Gelecekte ekonomi, siyaset bilimi, kimya, biyoloji, fizik, psikoloji ve yer bilimleri alanlarında da benzeri çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

TÜBA'nın yayımladığı ders kitaplarına ve bu programa gösterilen ilginin artması, üniversitelerimizde ders kitabı yazma ve çevirme konusunda çabaların yoğunlaşması üzerine,  Aralık 2008'de, Akademi Konseyi tarafından, programın kapsamının genişletilmesine karar verilmiştir.

İlgili Konsey kararı ile program, TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülü, TÜBA Üyelerinin Telif ve Çeviri Eserlerinin Basımı Programı ve Yabancı Ders Kitaplarının Türkçe'ye Çevirisi Programı'nın ürünü olacak tüm ders kitaplarını ve tüm alanları kapsayacak şekilde “Üniversite Ders Kitapları Programı”na dönüştürülmüştür.

PROGRAMIN FAALİYETLERİ

Kalkülüs
Proje kapsamında ele alınan ilk yayın olan James Stewart'ın Calculus: Concepts and Contexts adlı kitabının tercümesi, çoğunluğu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir çevirmenler ve editörler grubu tarafından yapılmıştır.

Kitap, Kalkülüs: Kavram ve Kapsam, Diferansiyel ve İntegral Hesap adıyla  ve tıpkı basım olarak 2007 yılında satışa sunulmuş ve projenin ilk ürünü akademik çevrelerde büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.

 

 

İslam'da Bilim ve Teknik
Türkiye Bilimler Akademisi ve Kültür Bakanlığı'nın ortak yapımı olan İslam'da Bilim ve Teknik, TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından 2003 yılında Almanca olarak yazılan Wissenschaft und Technik im Islam adlı kitabın Türkçe ve tıpkıbasımı olarak çevirisidir.
Türkçe olarak basılan ve 5 ciltte oluşan eser, 2007 yılında satışa sunulmuştur. Eserin ikinci baskısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından yapılmıştır.

 

 

 

 

 

Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı'nın yıllardır çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans seviyesinde verdiği mekanizma dersleri, güncellenerek öğrencilere Organik Kimya'yı sevdirecek bir kitap içerisinde toplanmış ve  2008 yılında TÜBA tarafından yayımlanmıştır.
Kitap; hibridizasyon, asit/baz teorisi, indüktif/mezomerik etki, sübstitüsyon, eliminasyon katılma gibi temel kavram ve reaksiyonların yanı sıra karbokatyon, karbanyon, karben ve radikaller gibi ara ürünlere de geniş yer vermektedir. Son bölüm Woodward-Hoffmann kurallarına ayrılmıştır.

Kitabın Aralık 2009'da ikinci baskısı gerçekleştirilmiştir.

 

 


Dış Form Analizi

Akademi tarafından 2008 yılı içinde basılan, TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Erdoğan S. Şuhubi'nin kitabı Dış Cebir, Türetilebilir Katmanlar, Lie Grupları,  Katmanlar Üzerine Tansör Alanları, Dış Diferansiyel Formlar, Homotopi Operatörü, Lineer Bağlantı, Dış Formların İntegrasyonu, Diferansiyel Denklemler,

Varyasyonlar Hesabı ve Bazı Fiziksel Uygulamalar olmak üzere 11 bölümden oluşmaktadır.

 

 Cebir Dersleri
TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı çerçevesinde 2008 yılında ödüle layık görülen kitap, Akademi tarafından basılmıştır. Şubat 2009'da satışa sunulan kitabın içeriği yazarın verdiği derslerin notlarından oluşmaktadır. Kitapta her konu ile ilgili örnek ve alıştırmalar bulunmakta ve tüm alıştırmalar ders içinde verilen bilgilerle yapılabilecek şekilde sergilenmektedir.

 

 

 

 


Hücrenin Moleküler Biyolojisi
Program kapsamında Türkçe'ye tercüme edilen Molecular Biyology of the Cell adlı kitap, Hücrenin Moleküler Biyolojisi adıyla basılmış ve Şubat 2009'da satışa sunulmuştur.

 

 

 

 

 

Kuantum Mekaniği: Temel Kavramlar ve Uygulamalar(Genişletilmiş 2. Basım)
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Tekin Dereli'nin Prof. Dr. Abdullah Verçin ile birlikte yazdığı kitabın baskısı Ağustos 2009'da tamamlanmıştır. Kitabın yapısı planlanırken kuantum mekaniğinin tarihsel gelişimi yakından izlenmiştir. 7 bölüm olarak düzenlenen kitap, Rutherford'un klasik atom modelinden başlanarak, hidrojen atomu spektrumunun kuantum mekaniğinin temel varsayımlardan çıkarımı ile tamamlanmaktadır. Öğrencinin kuantum mekaniğinin içinde oluşturduğu toplumsal ortamı da tanıyabilmesi için aralarda kısa ekler halinde önemli fizikçilerin yaşam öyküleri
verilmiştir.

 

 

 


Differential Geometry of Curves and Surfaces

M. Do Carmo tarafından yazılan matematik kitabının telif hakları alınmış ve çevirisine başlanmıştır.

TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.