English
 
Ana Menü
Ana Sayfa Duyurular Faaliyetler/Projeler
Türk - İslam Bilim Kültür Mirası Projesi
Tarih: 04 NİSAN 2014  Okunma Sayısı: 36567

TÜBA, Türkiye’nin ulusal bilim akademisi olma sorumluluğu ile bilim ve kültür mirasımıza verdiği önem ve “toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak, gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek”le ilgili yükümlülükleri doğrultusunda “Türk – İslam Bilim Kültür Mirası Projesi” ni (eski adıyla Türk Bilim Klasikleri Projesi) başlatmıştır.

Projenin amacı, Türk-İslam bilim ve kültür mirasına ait klâsik eserlerin tıpkıbasımı, transliterasyonu, günümüz Türkçesine çevrilmesi ve yayımlanması yoluyla bu eserlerin kütüphanelerdeki atıl durumlarından kurtarılarak bilim ve kültür insanlarımız ile gelecek kuşakların yararlanmasına sunmaktır. Projenin, ülkemizin bilimsel ve topyekûn gelişimi için gerek duyulan özgüven ve motivasyona sağlayacağı katkı, bu alanlardaki bilimsel çalışmalar için oluşturacağı destek ve teşvik ile tarihsel bir öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Türk – İslam Bilim Kültür Mirası Projesi, üç yıllık ilk aşamada; Doğa ve Teknik Bilimler, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Felsefe ve MusikiTürkiyat (Türk dili, tarihi, sanatı ve kültürü) ve İslami İlimler gibi başlıklar altında yer alan 100 temel eserin bilim hayatımıza kazandırılmasını kapsamaktadır.

Proje; Arapça, Farsça gibi farklı dillerde ve eski/farklı Türk lehçelerinde yazılmış, Türk-İslam klasiği sayılabilecek eserlerin transliterasyonu, çevirisi ve yayına hazırlanmasını yapabilecek tüm bilim insanlarının/akademisyenlerin başvurularına açıktır.

Eserlerin seçiminde, göreli önemi yüksek, hiç veya tam olarak çevrilmemiş/yayımlanmamış, hazır veya kısa sürede yayımlanabilecek eserlere öncelik verilecektir. Yayımlanacak eserler, yayının nitelik ve kapsamı gibi hususlar yetkili kurullarca belirlenecektir.

Bu çağrı kapsamında yapılan başvurular, teklif olarak kabul edilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesi ve kabulünü takiben gerekli bildirim ve işlemler gerçekleştirilecektir.

Başvurunun değerlendirilmesi için “Eser Teklif Formu”nun eksiksiz olarak doldurulması ve TÜBA’ya bizzat, posta, kargo veya e-posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

İLETİŞİM ADRESLERİ:

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ

Adres    : Piyade Sokak, No:27 Çankaya / ANKARA

E-posta : bilimklasikleri@tuba.gov.tr

Telefon  : 0 312 442 29 03/ 141

(Duygu COŞKUN / Proje Sorumlusu)

“ESER TEKLİF FORMU”na ulaşmak için tıklayınız. DOC

TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.