English
 
Akademi Projeleri
Açık Ders Malzemeleri Projesi Beçin Definesi Bilim Eğitimi Programı Çevre ve Sürdürülebilirlik Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı Projesi - Andreas Tietze TÜBA Açık Ders Malzemeleri Ödülü TÜBA Akademi Ödülleri Türk - İslam Bilim Kültür Mirası Projesi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Üniversite Ders Kitapları Projesi
Türk - İslam Bilim Kültür Mirası Projesi
Tarih: 21 NİSAN 2015  Okunma Sayısı: 33414

TÜBA, Türkiye’nin ulusal bilim akademisi olma sorumluluğu ile bilim ve kültür mirasımıza verdiği önem ve 497 sayılı kuruluş KHK’sında da belirtildiği gibi “toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak, gençleri bilim ve araştırma alanına yönlendirmek” yükümlülükleri doğrultusunda, “Türk – İslam Bilim Kültür Mirası Projesi”ni (eski adıyla Türk Bilim Klasikleri Projesi) 2014 yılında başlatmıştır.

Türk – İslam Bilim Kültür Mirası Projesi, insanlığın bilgi birikimine katkıda bulunmuş, Türk-İslam bilim ve kültür mirasına ait klâsik eserlerin tıpkıbasımı, transliterasyonu, günümüz Türkçesine çevrilmesi ve yayımlanması yoluyla kütüphanelerdeki atıl durumlarından kurtarılarak bilim ve kültür insanlarımız ile gelecek kuşakların yararlanmasına sunma amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, yeni nesillerin geçmişimizin önemli değerleri olan Türk bilim insanlarını tanımaları ve onlara hak ettikleri değeri vermeleri sağlanacaktır. Ayrıca, Türk düşünce tarihinde büyük öneme sahip, Arapça, Farsça ve farklı Türk lehçelerindeki bu eserlerin, günümüz Türkçesine kazandırılarak 21. yüzyıl okuyucularına ulaştırılması, Türklerin düşünce ve kültür tarihindeki konumunu da hatırlatmaya katkı sağlayacaktır. Projenin, ülkemizin bilimsel gelişimi için gerek duyulan özgüven ve motivasyona sağlayacağı katkı, bilimsel çalışmalar için oluşturacağı destek ve teşvik ile tarihsel bir öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Proje, 2014 yılında olduğu gibi 2015-2016 yıllarında da Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım projesi olarak desteklenecektir. Proje, Arapça, Farsça gibi farklı dillerde ve eski/farklı Türk lehçelerinde yazılmış Türk-İslam klasiği sayılabilecek eserlerin transliterasyonu, çevirisi ve yayına hazırlanmasını yapabilecek tüm bilim insanlarının/akademisyenlerin başvurularına, 2014 yılı Mart ayı itibarıyla açılmıştır (http://www.tuba.gov.tr/content/turk-bilim-klasikleri/id/913/ ). Yayımlanacak eserler, yayının nitelik ve kapsamı gibi hususlar Proje Yayın/Yürütme Kurulunca değerlendirilmektedir.

TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.