English
 
Ana Menü
Ana Sayfa Duyurular Faaliyetler/Projeler
TÜBA Ödülleri
Tarih: 05 OCAK 2016  Okunma Sayısı: 34375

Uluslararası Akademi Ödülü
TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında, 2015 yılında uluslararası düzeyde “TÜBA Akademi Ödülleri” ihdas edilmiştir. Ödüller bütün bilim insanlarına açıktır.

TÜBA Akademi Ödülleri her yıl Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ve Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere üç alandan aday gösterilenler arasından her alanda bir kişiye verilir. TÜBA Akademi Ödülleri ilgili alanda özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmaları olan bilim insanlarına tevcih edilir. Her yıl ödüllerden birisi, üç alan arasında dönüşümlü olarak, Türkiye’den veya Türkiye bağlantılı bilim insanlarına verilir. 2015 yılı için Türkiye bağlantılı ödül Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında verilmektedir.

TÜBA Akademi Ödülleri’ne TÜBA üyeleri, TÜBA’nın ilişkili olduğu Bilim Akademileri ve Akademiler arası kuruluşlar ve davet edilen diğer bilim kuruluşları ve bilim insanları tarafından aday gösterilebilir. Mevcut TÜBA üyeleri, çalışanları ve değerlendirme süreçlerinde yer alan bilim insanları aday gösterilemezler.

Aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkıları üç ödül alanında oluşturulan TÜBA Ödül Komitelerince hakem ve danışman görüşleri alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda öneriler Akademi Konseyi’ne sunulur ve ödül sahipleri Konsey kararıyla belirlenir. Akademi Madalyası ve takribi 30.000 USD para miktarından oluşan ödüller düzenlenen bir törenle sahiplerine tevcih edilir. 

Uluslararası Akademi Ödülleri Esasları (pdf)

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP)
Türkiye'de tüm bilim alanlarındaki araştırmaları, bilim insanlığını ve araştırıcılığı özendirmek ve gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek, bilimin kamuoyunca kabulünü ve takdirini sağlamak ve bu maksatlarla ödüller vermek TÜBA’nın görevleri arasında bulunmaktadır.

GEBİP, araştırmalarıyla ön plana çıkmış genç bilim insanlarını Akademi’nin şemsiyesi altına alarak kendi aralarında ve Akademi üyeleriyle etkileşimlerinden doğacak sinerjik bir ortam yaratmak, ihtiyaç duydukları özel teşvik ve desteği ödül şeklinde sağlamak amacıyla 2001 yılında başlatılmıştır.

Akademi’nin Dünya’da “Genç Akademi” oluşumunun ilk örneklerinden ve ülkemizin en saygın ödüllerinden biri olan GEBİP’le nihai olarak; sosyal, fen, mühendislik ve sağlık bilimleri alanında çalışan birkaç yüz genç araştırıcı ve onların çalışma gruplarını kapsayan ve üç yılda bir yenilenen bir ağ oluşturmak ve yaklaşık 20 yıl içinde bu yolla ülkemize yetkin bir araştırıcı kuşağı kazandırarak ülkemizin bilimsel ve topyekün kalkınmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

TÜBA-GEBİP kapsamında, tüm bilim dallarından bugüne kadar 373 üstün başarılı genç bilim insanı ödüllendirilmiştir. Ödül sahiplerine üç yıl boyunca, her yıl 20.000TL parasal destek verilmektedir. Ayrıca, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için de yine her yıl 6.000TL ek destek sağlanmaktadır.

TÜBA-GEBİP Esaslar

TÜBA Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı (TÜBA-TEÇEP)
TÜBA, TEÇEP’i üniversitelere yönelik nitelikli ve uluslararası standartlarda Türkçe kitapların yazılmasını ya da yabancı dildeki eserlerin düzgün ve anlaşılır Türkçe kullanılarak ve asıl metinlerine sadık kalınarak çevrilmesini özendirmek amacıyla 2008 yılında başlatmıştır.

Program’a, üniversitelerde her seviyede okutulan ya da okutulması/yararlanılması öngörülebilecek telif ve çeviri eserler için başvurulabilmektedir. Başvuru, eserin son baskısı için yapılmaktadır. Eserlerde dizin ve kaynakça bulunması şartı aranmaktadır. Çeviri eserlerde, anlaşmanın yapıldığı tarihte yayımlanmış orijinal eserin en son baskısından çevrilen eserler için başvurular kabul edilmektedir.

“Telif Eser Ödülü” kazanan eserlere 20.000TL para ödülü ve berat, “Çeviri Eser Ödülü” kazanan eserlere 12.500 TL para ödülü ve berat verilmektedir. Ayrıca, “Kayda Değer Telif Eser Ödülü (Mansiyon)” kazanan eserlere 7.000TL ödül ile berat, “Kayda Değer Çeviri Eser (Mansiyon) Ödülü” kazanan eserlere ise 4.000TL ödül ve berat verilmektedir.

TÜBA-TEÇEP kapsamında, tüm bilim dallarından bugüne kadar ödüllendirilen eser sayısı 94’ü ödül, 86’sı kayda değer eser (mansiyon) ödülü olmak üzere 180’e ulaşmıştır.

TÜBA-TEÇEP Esaslar

TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.