English
 
Akademi
Amaç Vizyon Misyon Tarihçe Başkanlarımız Stratejiler
Tarihçe
Tarih: 11 EKİM 2013  Okunma Sayısı: 60892
Türkiye Bilimler Akademisi, 2 Eylül 1993'te yürürlüğe giren 497 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruldu. Kurucu üyelerin başbakan tarafından atanması, ilk genel kurulun oluşturulması, Başkan ve Akademi Konseyi'nin seçilmesi, Başkanın atanması sonuçlandırıldıktan sonra Akademi, 7 Ocak 1994'te çalışmalarına başladı. TÜBA yasası gereği, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanına bağlı, tüzel kişiliği olan, bilimsel, idari, mali özerkliğe sahip bir kurumdur.
 
TÜBA'nın Kuruluş Amacı
 
(497 Sayılı K.H.K. madde: 1)
Türkiye'de tüm bilim alanlarında;  
  • Araştırmaları, bilimci kişiliğini, araştırıcılığı özendirmek,
  • Bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak,
  • Gençleri, bilim ve araştırma alanına yöneltmek,
  • Türkiye'deki bilimcilerin ve araştırmacıların toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve korunmasına çalışmak,
  • Bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye çıkartılmasına yardım etmek. 
TÜBA'nın Görevleri
 
(497 Sayılı K.H.K. m: 2) 
  • Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapmak, 
  • Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, 
  • Hükümete, Türk bilimcileri ve araştırmacılarının toplumsal statüleri, yaşam düzeyleri, gelirleri ve bu tür faaliyetlerin gereği olan özel kolaylık ve ayrıcalıklara ilişkin mevzuat değişiklikleri önermek, 
  • Bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak ve bilim adamlığını özendirmek için ödüller vermek, 
  • Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesi için her türlü faaliyette bulunmak. 
TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.