Türkçe
 
Process
Konsey
Tarih: 24 EKİM 2013  Okunma Sayısı: 68839
 1. Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR / Başkan
 2. Prof. Dr. Reşat APAK
 3. Prof. Dr. Ahmet GÜL
 4. Prof. Dr. Taner DEMİRER
 5. Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK
 6. Prof. Dr. Hüseyin SARIOĞLU
 7. Prof. Dr. Mustafa SOLAK
 8. Prof. Dr. Fikrettin ŞAHİN
 9. Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
 10. Prof. Dr. Feridun Cahit TANYEL
 11. Prof. Dr. Ahmet Nuri YURDUSEV / Başkan Yardımcısı

Akademi Konseyi’nin oluşumu ve görevleri 497 sayılı KHK nin 9 ve 10. maddelerinde yer almaktadır.

Akademi Konseyi

Madde 9-(Değişik: 22/8/2011 – KHK – 651/ 35 md.)
Akademi Konseyi, Genel Kurulca üç yıl için seçilen on asli üye ile akademi başkanından oluşur. Asli üyelerle birlikte aynı usûle göre aynı sayıda yedek üyeler de seçilir. Görev süreleri dolan üyeler en fazla bir dönem daha yeniden seçilebilir. Konsey üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üye davet edilir.

Akademi Konseyi’nin Görevleri

Madde 10 – Akademi Konseyi'nin görevleri
a) Akademiye ilişkin faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek,

b) (Mülga: 22/8/2011 – KHK – 651/ 36 md.)

c) Çeşitli danışmanlık veya etüd konuları için Akademi içinden veya dışından komisyonlar kurmak,

d) Bütçe teklifi hazırlamak.

e) (Ek: 22/8/2011 – KHK – 651/ 36 md.) Temel bilimler alanında enstitü kurulmasını veya kaldırılmasını önermek,

f) (Ek: 22/8/2011 – KHK – 651/ 36 md.) Kurulmasına karar verilen enstitülerin malî yönden desteklenmesine karar vermek.

 

TÜBA - THE TURKISH ACADEMY OF THE SCIENCES Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Please enter your e-mail to get informed about news. Send
© 2013 THE TURKISH ACADEMY OF SCIENCES. All Rights Reserved.