English
 
Çalışma Grupları
Bilim ve Eğitim Politikaları Çalışma Grubu Enerji Çalışma Grubu Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Kanser Çalışma Grubu Kök Hücre Çalışma Grubu
Kök Hücre Çalışma Grubu
Tarih: 23 EKİM 2013  Okunma Sayısı: 58561

Kök hücre, işlevsel olarak farklılaşmamış, yani vücudun herhangi bir organ ya da dokusunda özel bir görev yapabilmek için tam olarak olgunlaşmamış karmaşık yapılı öncül bir hücredir. Bununla birlikte bu öncül hücre bedenin başka hücrelerine dönüşebilme yeteneğine sahiptir.

Kök hücre araştırmaları, hücre biyolojisindeki temel bilgilerin yenilenmesinin yanında, hastaların yararına olabilecek yeni bilgilerin edinilmesine imkân sağlayacak hızlı bir gelişme içindedir. Kök hücre çalışmaları; embriyodaki gelişim mekanizmalarının incelenmesine imkan veren yetkin bir model sunmasının ötesinde, doku ve organların yenilenmesindeki taşıdığı üstün potansiyeli ile doku hasarı veya kaybı sonucunda ortaya çıkan kronik ve tedavileri şimdilik bulunmayan hastalıkların “tedavilerine” yönelik bilimsel ve sosyal beklentilere yol açmaktadır.

Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi, kök hücre araştırmalarının taşıdığı önemi göz önüne alarak “TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu (KHÇG)” adı altında, bünyesinde farklı disiplinlerden gelen üyelerin bulunduğu, bilim insanlarının katılımına açık bir grup oluşturmuştur.

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu, kök hücre çalışmalarının insan sağlığı konusundaki değerinin farkındalığıyla; ülkemizin bilim alanındaki birikimini ülke ve toplum hizmetine yöneltecek girişimlerde bulunmak, ülkemizin bilim ve kültürü için büyük önem taşıyan ve ancak Akademi öncülüğünde gerçekleştirebilecek olan konularda etkinlikleri yaşama geçirme görevini üstlenmiştir.

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu’nun sorumluluk alanı içinde; kök hücreler konusundaki gelişmeleri ve bilgi birikimini güncel olarak izlemek, kök hücrelerin araştırma ve uygulamalarına yönelik ulusal ve uluslararası yasal, etik ve diğer düzenlemeleri yakından izlemek, bilgi ve deneyimlerini ilgili disiplinlerin konuyla ilgilenen paydaşlarıyla ve öğrencilerle eşgüdüm içinde paylaşmak, kurum-içi, ulusal ve uluslararası benzer gruplarla işbirliğine öncelik vererek, ümit veren yeni yaklaşımları içeren araştırma projelerinin hazırlanmasını destekleyen, karşılıklı etkileşim içinde olunan bir ortamın gelişmesine katkı sağlamak, konferans, seminer ve sempozyum düzenlemek ve yayınlarda bulunmak, Yaşam bilimleri ile ilgili ülkemizde yapılan uluslararası veya uluslararası katılımlı ulusal bir kongrede yılda en az bir oturum düzenlemek, kök hücre ile ilgili araştırmaları, uygulamaları, yukarıda adı geçen etkinlikler ve amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek olan projeleri duyurmak yer almaktadır.

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu Üyeleri

Prof. Dr. Taner Demirer/Yürütücü
TÜBA Konsey Üyesi ve Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Y. Murat Elçin/Yürütücü  
TÜBA Asosye Üyesi ve Ankara Üniversitesi, Kök Hücre Enstitüsü ve Fen Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Y. Sevim Aydın 
Ankara Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, TÜBİTAK-SBAG Sekteri

Prof. Dr. Alp Can                                          
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa Çetin                             
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Muzaffer Demir                         
Trakya Üniversitesi, Hematoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Emin Kansu                                                   
TÜBA Şeref Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ercüment Ovalı                           
Acıbadem Üniversitesi, Acıbadem Labcell Laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Müdürü

Prof. Dr. Gülperi Öktem                           
Ege Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hale Ören                                     
Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkanı

Prof. Dr. Fikrettin Şahin                            
TÜBA Asli Üyesi ve Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Zekeriya Tosun                           
Selçuk Üniversitesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Akif Yeşilipek                               
Bahçeşehir Üniversitesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Doç. Dr. Ulaş Darda Bayraktar                
Memorial Şişli Hastanesi, Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji Bölümü

Doç. Dr. Nuri Karadurmuş                        
GATA, Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı, GATA Kemik İliği Nakli Konsey Sekreterliği

Doç. Dr. Tamer Önder                               
Koç Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

 

TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.