English
 
Çalışma Grupları
Bilim ve Eğitim Çalışma Grubu Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Kanser Çalışma Grubu Kök Hücre Çalışma Grubu
Kanser Çalışma Grubu
Tarih: 06 MAYIS 2014  Okunma Sayısı: 40878
TÜBA-Kanser Çalışma Grubu
TÜBA-Kanser Çalışma Grubu, ülkemizin bilime dayalı olarak insanlarına daha sağlıklı bir yaşam sunabilen ve kanser konusunda somut bilimsel ve teknolojik katkılar yapabilen bir ülke düzeyine çıkarılmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. 
 
Grubun Görevleri
• Kanser ile ilgili bilimsel araştırma alanında kamu, özel ve gönüllü kuruluşlar arasında işbirliğine katkı sağlamak.
• Kanser ile ilgili ülkemizde gerçekleşen araştırmaların yurt dışındaki benzer araştırmalar ile eş güdümünü sağlamak.
• Ülkemizde kanser ile ilgili araştırmalar açısından teknik ve insan gücü alt yapısının oluşturulması için önerilerde bulunmak.
• Kanser hakkında ulusal ve uluslararası kuruluş ve projelerde danışmanlık yapmak.
 

TÜBA-Kanser Çalışma Grubu Üyeleri

Prof. Dr. Taner Demirer/Yürütücü
TÜBA Konsey Üyesi ve Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Lenfoma Myeloma Derneği Başkanı

Prof. Dr. Emel Arınç
ODTÜ, Biyolojik Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Erden Banoğlu
Gazi Üniversitesi, Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Mahmut Gümüş
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Kadir Mutlu Hayran
TÜBA Asosye Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi, Prevantif Onkoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Kantar
Ege Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Başkanı

Prof. Dr. Tayfun Özçelik
TÜBA Konsey Üyesi ve Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet Özet
Gazi Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Türk Kanser Enstitüsü Başkanı
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı

Prof. Dr. Serdar Özkök
Ege Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı      
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı

Prof. Dr. Hakan Parlakpınar
İnönü Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı
Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, GETAT Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mustafa Solak
TÜBA Asli Üyesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Bülent Zülfikar
TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı
Türkiye Hemofili Derneği Başkanı

Doç. Dr. Murat Gültekin
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanı

Doç. Dr. Ali Özer
İnönü Üniversitesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.