Türkçe
 
Main Menu
Home Announces Grants and Awards
TÜBA-Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi Mühendislik Terimleri Sözlüğü Kamuoyunun Kullanımına Açıldı
Tarih: 12 HAZİRAN 2015  Okunma Sayısı: 45502

TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Projesi kapsamında Prof. Dr. Bülent Sankur’un yürütücülüğünü yaptığı çalışma grubunca hazırlanan Mühendislik Terimleri Sözlüğü, on yılı aşkın süredir, iki yüzün üzerinde bilim insanının ortak çabaları ile oluşturuldu. Sözlük,  yirmi iki mühendislik alanının temel terimlerini kapsıyor, eğitim ve öğretimde,  yayınlarda, yönetmeliklerde geçen, endüstri, araştırma ve ticaret pratiğinde kullanılan yaklaşık 30.000 terimden oluşuyor. Sözlük bu anlamda, Türkçedeki terim  birliğine varılmasında önemli bir kilometre taşı ve aynı zamanda Türkçe bilim ve teknoloji yazınında bir başvuru kaynağıdır.

TÜBA Mühendislik Bilimleri Sözlüğünde terimlerin anlaşılabilirliği, anlam saydamlığı, benimsenebilirliği özellikleri ön plana alındı,  çok sayıda yabancı kökenli terimin Türkçeleşmesi için öneriler getirildi. Her terim kısa, özlü bir ansiklopedik içerikle donatıldı ve her dört dilde de tüm eşanlamlılar verilerek sözlüğün kullanım kolaylığı sağlandı. Sözlüğün hazırlanmasına terimler çeşitli çalışma gruplarınca defalarca işlendi, bağımsız uzmanlar tarafından denetlendi, alanlar arası etkileşimler ve ortaklıklar göz önüne alındı.

Kuşkusuz  bu sözlükte zaman içinde geliştirilecek, bilim ve teknolojide ortaya çıkacak yeni kavramları karşılayacak terimleri oluşturulacak, var olan terimlerin zaman içinde kazandığı yeni anlamlar katılacak. Dilimizin kendi benliğine kavuşarak gelişmesini hızla sürdürdüğü bu aşamada, bu sözlüğün de katkısı büyük olacaktır.

Mühendislik Terimleri Sözlüğü www.tubaterim.gov.tr adresinde kullanıma sunuldu ve bu şekilde güncellenecek sözlüğün 2017 yılı içerisinde basımının yapılması planlanıyor.

TÜBA - THE TURKISH ACADEMY OF THE SCIENCES Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Please enter your e-mail to get informed about news. Send
© 2013 THE TURKISH ACADEMY OF SCIENCES. All Rights Reserved.