English
 
Yönetim
Başkan Konsey Genel Kurul Organizasyon Şeması
Genel Kurul
Tarih: 11 EKİM 2013  Okunma Sayısı: 62586

Genel Kurulun oluşumu ve görevleri 497 sayılı KHK nin 7 ve 8. maddesinde belirtilmiştir.

Genel Kurul

Madde 7 – (Değişik cümle: 22/8/2011 – KHK – 651/ 33 md.) Akademi Genel Kurulu, Aslî ve Asosye üyeler ile Şeref üyelerinden oluşur. Toplantıların yeri ve gündemi Akademi Konseyi tarafından tespit ve ilan edilir. Genel Kurul üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanabilir.

Genel Kurulun Görevleri

Madde 8 – Genel Kurul'un görevleri.
a) Akademi Konseyi'nce hazırlanacak bilim politikasına ilişkin temel dokümanlarla faaliyet raporu, bilanço ve bütçe önerisini görüşerek onaylamak,

b) (Değişik: 22/8/2011 – KHK – 651/ 34 md.) Aslî üyeler tarafından önerilecek üyelikleri karara bağlamak,

c) Süresi dolan Akademi Konseyi üyeleri yerine çoğunluk esasıyla yeni üyeler seçmek.

d) (Ek: 22/8/2011 – KHK – 651/ 34 md.) Akademi Konseyinin temel bilimler alanında enstitü kurulmasına veya kaldırılmasına ilişkin önerilerini karara bağlamak.

e) (Ek: 22/8/2011 – KHK – 651/ 34 md.) TÜBİTAK Bilim Kurulu için önerilecek adayları belirlemek.

TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.