Türkçe
 
Process
Amaç
Tarih: 11 EKİM 2013  Okunma Sayısı: 61253
  • Bilim politikalarına yön vermeye ve bilim temelli danışmanlık hizmeti sunmaya yönelik çalışmalar yapmak
  • Bilim insanlarını ve eserlerini bilimsel liyakate dayalı olarak takdir ve teşvik etmeyi sürdürmek
  • Bilim insanı olmayı özendirmek
  • Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncelerin yayılmasına rehberlik etmek
  • Dünya bilim topluluğunun etkin bir ortağı olmak
  • Türkçenin bilim dili olarak geliştirilmesinde ve kullanılmasında etkin görev almak
  • Kurumsal yöneti(şi)m anlayışını başarıyla uygulayan bir akademi olmak

 

TÜBA - THE TURKISH ACADEMY OF THE SCIENCES Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Please enter your e-mail to get informed about news. Send
© 2013 THE TURKISH ACADEMY OF SCIENCES. All Rights Reserved.