English
 
Faaliyetler/Projeler
Kamera Çekimleri
Üniversite Konferansları Takvimi
Tarih: 01 ARALIK 2014  Okunma Sayısı: 64604

İlgilenen üniversiteler için:  TÜBA Üniversite Konferansları Programı Esasları 

Mart 2018
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, İnönü Üniversitesi Süreyya Aybar Konferans Salonu’nda, 16 Mart 2018 tarihinde "İnsan Olma Bilinci Ahlak" konulu konferansını verecek.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 22-23 Mart 2018 tarihlerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Eğitim Etkinliği”nde “Neden Araştırma Yapmalıyım?”, “Bilimsel Araştırmalarda ve Yayınlarda Etik İlkeler”, “Akademik Mikroçerçeve ve Mentorun Önemi” ve “Nobel Ödülleri ve Bilimde Merakın Önemi” konulu konferansları verecek.

Ertelenenler 2017
TÜBA Şeref Üyesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık KakaçTÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 18 Ekim 2017 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde  “Nükleer Güç Santralleri: Bugünü ve Yarını” konusunda vereceği konferansı, Prof. Kakaç’ın kardeşinin vefatı dolayısıyla gerçekleştirilemedi.

TÜBA Şeref Üyesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 1 Kasım 2017 tarihinde Trakya Üniversitesi’nde, “Elektrik Enerjisi ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları-Ülkemizde Durum” konulu konferansı ileri bir tarihe ertelendi.

Geçmiş Konferanslar
Ocak 2014
TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Zülfikar, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Kafkas Üniversitesi’nde 31 Ocak’ta “Çevre, Şehir, Çocuk Sağlığı” ve “Lisansüstü Eğitimde Oryantasyon ve Meditasyon” adlı konferanslarını gerçekleştirdi.
 
Mart 2014
TÜBA Asli Üyesi ve Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bakır, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 11 Mart’ta “Araştırma ve Bilim Kültürü’nün Temelleri Nasıl Atılır?” adlı konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Arınç, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda 17 Mart’ta “Chemical Carcinogenesis And Cancer Preventive Effects Of Anticarcinogenic Foods” adlı konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asosiye Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Erzurum Teknik Üniversitesi’nde 19 Mart’ta “Türkiye’nin Enerji Görünümü” adlı konferansını gerçekleştirdi.

Nisan 2014
TÜBA Asosiye Üyesi ve ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 1 Nisan’da “CERN, Karanlık Madde ve Bir Evren Bulmacası” adlı konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı, Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Heper, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Toros Üniversitesi’nde 7 Nisan’da “Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Bilimsel Düşünce” adlı konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aral Okay, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 11 Nisan’da “Türkiye’nin Jeolojik Evrimi, Kaz Dağı'nın Jeolojisi ve Ege Genişleme Tektoniği” adlı konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde verdiği “Temel Bilimlerde Deneysel Çalışmalar: Doğrular ve Yanlışlar” adlı konferansını, Adnan Menderes Üniversitesi’nde 14 Nisan 2014’te gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde verdiği “Hukukun Üstünlüğü” başlıklı konferansını, İnönü Üniversitesi’nde 24 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Yeditepe Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde verdiği “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)” başlıklı konferansını, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 25 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirdi.

Mayıs 2014
TÜBA Asli Üyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde vereceği “Üniversite Sanayi İşbirliğini Destekleyen Projeler” başlıklı konferans, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 2 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Asosiye Üyesi ve ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz’ün, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde vereceği “CERN, Karanlık Madde ve Bir Evren Bulmacası” başlıklı konferans,  Harran Üniversitesi’nde 5 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve Bilkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı, Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Heper’in, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde vereceği “Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Bilimsel Düşünce” başlıklı konferansı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 5 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Asosiye Üyesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi Endüstri Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Koç, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde verdiği, “Bilim Teknoloji ve Eğitim Politikaları, Sistemleri Kültür ve İnovasyon Kapasiteleri Arasındaki Etkileşim” başlıklı konferansını Adıyaman Üniversitesi’nde 6 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde vereceği “Matematiğin Serüveni” başlıklı konferans, babasının vefatı nedeniyle iptal edilmiştir.

TÜBA Asosiye Üyesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde verdiği “Osmanlı İktisat ve Medeniyeti” başlıklı konferansını, Trakya Üniversitesi’nde 14 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde verdiği “Geniş Alan Moleküler Nanodesenlerin ve Elektronik Aygıtlarda Uygulamaları” başlıklı konferansını İstanbul Üniversitesi'nde 15 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Gültekin’in TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde vereceği “Farketmeden Yediklerimiz: Gıda Katkı Maddeleri” başlıklı konferans Akdeniz Üniversitesi’nde 26 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde verdiği “Enerji ve Çevre: Yenilenebilir Enerji Kaynakları-Bugünü ve Yarını”, “Nükleer Enerji ve Çevre-Genel Bakış” veya “Isı Transferinde Yeni Gelişmeler: Nanoakışkanlar ile Taşınımla Isı Transferi” başlıklı  konferansını Tunceli Üniversitesi’nde 29 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirdi.

Ağustos 2014
TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Zülfikar, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 6-7 Ağustos 2014 tarihlerinde “Lisansüstü Eğitimde Oryantasyon ve Meditasyon” ve Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemilerinde Güncel Gelişmeler” adlı konferanslarını gerçekleştirdi.

Eylül 2014
TÜBA Asli Üyesi ve Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fikrettin Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde 10 Eylül 2014 tarihinde “Türkiye Koşullarında İnovatif Araştırma Mümkün mü?” başlıklı konferansını Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.

Ekim 2014
TÜBA Asosiye Üyesi ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde verdiği “Nanomalzemelerle Modifiye Edilmiş Elektrokimyasal Biyosensörler ve Uygulamaları” adlı konferansını Ordu Üniversitesi’nde 17 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya’nın TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde verdiği “Katalizörün Ekolojik ve Ekonomik Önemi” başlıklı konferans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 22 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirildi.

TÜBA Asli Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç’in, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde verdiği “Tarihsel Epistemoloji Açısından Bilim Geleneklerinin Değerlendirilmesi” başlıklı konferans, Toros Üniversitesi’nde 24 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirildi.

Kasım 2014
TÜBA Asosiye Üyesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi Endüstri Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Koç’un, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 7 Kasım 2014 tarihinde vereceği “Bilim Teknoloji ve Eğitim Politikaları, Sistemleri Kültür ve İnovasyon Kapasiteleri Arasındaki Etkileşim” konulu konferansı iptal edilmiştir.

TÜBA Şeref Üyesi ve ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Arınç TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde verdiği, “Chemical Carcinogenesis and Cancer Preventive Effects of Anticarcinogenic Foods” adlı konferansını TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 27 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirdi.

Aralık 2014
TÜBA Asosiye Üyesi ve ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde vereceği, “CERN, Karanlık Madde ve Bir Evren Bulmacası” adlı konferansını Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 8 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirildi.

Şubat 2015
TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Erciyes Üniversitesi’nde 16 Şubat 2015 tarihinde “CERN ve Bir Evren Bulmacası” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Mart 2015
TÜBA Şeref Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Mehmet Doğan, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 25 Mart 2015 tarihinde “Ülkemiz İçin Araştırma Hedef ve Stratejileri Nasıl Olmalı” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Celal Bayar Üniversitesi’nde 9-10 Nisan 2015 tarihlerinde “Grafen Teknolojileri ve Uygulamaları” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Nisan 2015
TÜBA Şeref Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Mehmet Doğan TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Yüzüncüyıl Üniversitesi’nde 7 Nisan 2015 tarihinde “Bilim Etiği İhlalleri ve Çözüm Önerileri” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Celal Bayar Üniversitesi’nde 9-10 Nisan 2015 tarihlerinde “Grafen Teknolojileri ve Uygulamalarıkonulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Mehmet Doğan, Mersin Üniversitesi’nde 22-25 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek 5. Ulusal Anorganik Kimya Kongresinde, “Kimya Eğitimi ve Kimya Sanayiinin Beklentileri” konulu konuşmasını gerçekleştirdi.

Mayıs 2015
TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Namık Kemal Üniversitesi’nde 4 Mayıs 2015 tarihinde “Bilimde Proje Kültürünün Önemi” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Özer Bekaroğlu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 4-5 Mayıs 2015 tarihlerinde “-Bilim ve Teknoloji Politikası Yapım ve Yönetimi, Ülke için Önemi” ve “Bazı Üniversitelerimizde Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji Bölümlerinin Kapatılmasının Ortaya Çıkardığı Acı Gerçek ve Ülke İçin Sonuçları” konulu konferanslarını gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tüzen, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Gebze Teknik Üniversitesi’nde 8 Mayıs 2015 tarihinde “Yeşil Kimya ve Analitik Uygulamaları” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Kafkas Üniversitesi’nde 11 Mayıs 2015 tarihinde “Dünden Bugüne Matematiğin Önemi” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Ontario Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Uludağ Üniversitesi’nde 11 Mayıs 2015 tarihinde “Yeni Enerji Seçenekleri; Bilim ve Teknoloji” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Ontario Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Marmara Üniversitesi’nde 12 Mayıs 2015 tarihinde “Hidrojen Enerjisi” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Kafkas Üniversitesi’nde 13 Mayıs 2015 tarihinde “Kimyasal, Ekolojik ve Ekonomik Yönüyle Çözegenler” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Gebze Teknik Üniversitesi’nde 18 Mayıs 2015 tarihinde “CERN ve Bir Evren Bulmacası” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tüzen, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 22 Mayıs 2015 tarihinde “Yeşil Kimya ve Analitik Uygulamaları” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde 26 Mayıs 2015 tarihinde “Kafa Travmasına Bağlı Nöroendokrin Değişiklikler” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muammer Koç, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Anadolu Üniversitesi’nde 27 Mayıs 2015 tarihinde “Sürdürülebilir Bilgi Toplumu için Beşeri ve Sosyal Sermaye Gelişim Politikaları ve Mekanizmaları- Türkiye için Öneriler” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Mehmet Doğan, Fırat Üniversitesi’nde 29-31 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenecek Ulusal Spektroskopi Kongresi’nde, “Eser Analizde (ICP-MS ve TXRE) Kullanılan İleri Teknoloji Tekniklerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri” konusunda konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Ontario Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. İbrahim Dinçer, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Yaşar Üniversitesi’nde 29 Mayıs 2015 tarihinde “Yeni Enerji Seçenekleri, Bilim ve Teknoloji” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Haziran 2015
TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Dicle Üniversitesi’nde 8 Haziran 2015 tarihinde “Lisansüstü Eğitimde Oryantasyon ve Motivasyon” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Ağustos 2015
TÜBA Şeref Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Mehmet Doğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 23 Ağustos 2015 tarihinde, “Ülkemizde Kimya Yayınlarının Gelişimi ve Bilim İnsanının Özelliği Nasıl Olmalı?” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Ekim 2015
TÜBA Şeref Üyesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nde, 7 Ekim 2015 tarihinde, “Zorlanmış Konveksiyonla Isı Transferinin Nanoakışkanlar ile Analizi- Tek-fazlı ve Çift Fazlı Nümerik Çözümler” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 8 Ekim 2015 tarihinde Akademik Mikroçerçeve” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 12 Ekim 2015 tarihinde “CERN ve Bir Evren Bulmacası” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 19 Ekim 2015 tarihinde “Yenilenebilir Enerji Kaynakları-Bugünü ve Yarını” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, İnönü Üniversitesi’nde 19 Ekim 2015 tarihinde “Kimyasal, Ekolojik ve Ekonomik Yönüyle Çözegenler” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Bekaroğlu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 20 Ekim 2015 tarihinde “Bilim ve Teknoloji Politikası Yapım ve Yönetimi, Ülke için Önemi” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Gültekin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 26 Ekim 2015 tarihinde “Gıda Katkı Maddeleri Sağlığımız İçin Tehdit midir?” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Kasım 2015
TÜBA Asosye Üyesi ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Arzum Erdem  Gürsan TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde 16 Kasım 2015 tarihinde “Aptamerlere Dayalı  Elektrokimyasal  Biyosensör Teknolojileri” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Akademi Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Ege Üniversitesi’nde 18 Kasım 2015 tarihinde “Akademik Mikroçerçeve” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Aralık 2015
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Özer Bekaroğlu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde, 16 Aralık 2015 tarihinde “Bilim ve Teknoloji Politikası Yapım ve Yönetimi, Ülke için Önemi” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Ocak 2016
TÜBA Asli Üyesi ve Ontario Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Erzincan Üniversitesi’nde 7 Ocak 2016’da “Bilgiden Teknolojiye Giden Yolda Üniversitenin Rolü”  adlı konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal, “Küresel Rekabet Ortamında Ülkemizin Bilim ve Teknoloji Politikalarının Değerlendirilmesi” adlı konferansını 27 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 18:00’de TÜBA İstanbul Ofisi’nde gerçekleştirecek.

Şubat 2016
TÜBA Asli Üyesi ve Ontario Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 8 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştireceği “Bilgiden Teknolojiye Giden Yolda Üniversitenin Rolü”  adlı konferansına saat 10:30’da başlayacak. 

Mart 2016
TÜBA Asli Üyesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Gültekin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde, 2 Mart 2016 tarihinde  “Gıda Katkı Maddeleri Sağlığımız için Tehdit Midir?”  konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Uşak Üniversitesi’nde, 3 Mart 2016 tarihinde “COST Projeleri: Genel Bilgilendirme” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ersöz, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Celal Bayar Üniversitesi’nde, 4 Mart 2016 tarihinde “COST Projeleri: Genel Bilgilendirme ve Başvuru Süreci Eğitimi” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde, 10 Mart 2016 tarihinde “Türkiye ve Rusya Gerilimindeki Enerji Dengesi” konulu konferans verdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Tunceli Üniversitesi’nde 14 Mart 2016 tarihinde “Bilimsel Araştırmalarda Başarının Yolları” adlı konferans verdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Andı, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Sinop Üniversitesi’nde 14 Mart 2016 tarihinde “İstiklal Marşı, İstikbal Marşı” konulu konferansı verdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 16 Mart 2016 tarihinde “Bilim Zihniyeti ve Sağlıkta TÜSEB İhtiyacı” konulu konferansı verdi.

Nisan2016
TÜBA Asli Üyesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Gültekin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Yüzüncüyıl Üniversitesi’nde 4 Nisan 2016 tarihinde “Gıda Katkı Maddeleri Sağlığımız İçin Tehdit Midir?” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Harran Üniversitesi’nde 8 Nisan 2016 tarihinde “Bilimde Başarının Sırları” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğan, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Trakya Üniversitesi’nde 28 Nisan’da “Türkiye için Araştırma Stratejileri” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saim Özkar, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Uludağ Üniversitesi’nde 28 Nisan’da “Küresel Isınmaya Çözüm Olarak Hidrojen Ekonomisi” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Amasya Üniversitesi’nde 28 Nisan’da “Kanser Kontrolü ve Kanserden Korunmakonulu konferansını gerçekleştirdi.

Mayıs 2016
TÜBA Asli Üyesi ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erden Banoğlu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Anadolu Üniversitesi’nde 5 Mayıs 2016 tarihinde “Enflamatuvar Hastalıkların Tedavisi İçin Lökotrien Yolunu Hedefleyen Küçük Molekül Keşif Çalışmaları” konulu konferanslarını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Özer Bekaroğlu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Trakya Üniversitesi’nde 6 Mayıs 2016 tarihinde “Bilim Politikası ve Kimyanın Bugünkü Durumu” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde 9 Mayıs 2016 tarihinde “Türkiye'nin TANAP'la Değişen Enerji Politikaları” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 13 Mayıs 2016 tarihinde “Kimya-Toplum-Ekoloji İlişkisi” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Haziran 2016
TÜBA Asli Üyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Uşak Üniversitesi’nde 20 Haziran 2016 tarihinde “Türkiye’de Ar-Ge Destekleri” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Eylül 2016
TÜBA Asosye Üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Bülent Ecevit Üniversitesi’nde, 29 Eylül 2016 tarihinde “Türkiye Ekonomisindeki Gelişmelerin Sosyal Politikalar Üzerindeki Etkisi” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Ekim 2016
TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Namık Kemal Üniversitesi’nde 13 Ekim 2016 tarihinde “Bilimde Başarının Sırları” konulu konferansını gerçekleştirecek.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Özer Bekaroğlu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Uludağ Üniversitesi’nde 26 Ekim 2016 tarihinde “Bazı Üniversitelerimizde Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji Bölümlerinin Kapatılmasının Ortaya Çıkardığı Acı Gerçek ve Ülke İçin Sonuçları” konulu konferansını gerçekleştirecek.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya’nın, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde 31 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştireceği “Kimya-Toplum-Ekoloji İlişkisi”  adlı konferansı Namık Kemal Üniversitesi’nde saat 15:30’da başlayacak.  

Kasım 2016

TÜBA Asli Üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Bozok Üniversitesi’nde 2 Kasım 2016 tarihinde “Türkiye’de Kanser Kontrolü ve Kanserden Korunma” konulu konferansını gerçekleştirecek.

TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi’nde 18 Kasım 2016 tarihinde “Uzay Radyasyon Ortamı Test Laboratuvarı Projesi: Bir CERN İş Birliği” konulu konferansını gerçekleştirecek.

Şubat 2017
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Pamukkale Üniversitesi’nde 17 Şubat 2017 tarihinde “Kimya-Toplum-Ekoloji Arasındaki Etkileşim” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Ege Üniversitesi’nde 23 Şubat 2017 tarihinde “Kafa Travmalarına Bağlı Nöro-endokrin Değişiklikler” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Mart 2017
TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Fırat Üniversitesi’nde 3 Mart 2017 tarihinde “CERN-Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, Türkiye Asosye Üyeliği Altındaki İlk İşbirliği Projesi” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve Orta Doğu Teknik Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Arınç, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 17 Mart 2017 tarihinde “Kimyasal Kanserojenez ve Bazı Gıdaların Kanser Önleyici Etki Mekanizmaları" konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Harran Üniversitesi’nde 6 Mart 2017 tarihinde “Gıda Katkı Maddeleri Sağlığımız için Tehdit midir?” konulu konferansını verdi.  

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğan, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, 9 Mart 2017 tarihinde “Sağlıklı Yaşam ve Analitik Kimya” konulu konferansını verdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Ankara Üniversitesi’nde 9 Mart 2017 tarihinde “Kafa Travmalarına Bağlı Nöro-endokrin Değişiklikler” konulu konferansını verdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Atatürk Üniversitesi’nde 16 Mart 2017 tarihinde “Kafa Travmalarına Bağlı Nöro-endokrin Değişiklikler” konulu konferansını verdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 17 Mart 2017 tarihinde “Bilimde Başarının Sırları” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğan, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Ege Üniversitesi’nde, 22 Mart 2017 tarihinde “Ülkemizde ve Dünyada Üniversite ve Akademik Başarı Değerlendirme Kriterleri ve Sıralamaları” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Tosun, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Cumhuriyet Üniversitesi’nde 31 Mart 2017 tarihinde “Mezenşimal Kaynaklı Kök Hücreler ve Klinik Kullanımları” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Nisan 2017
TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Adıyaman Üniversitesi’nde 6 Nisan 2017 tarihinde “Bilimde Başarının Sırları” konulu konferansını verdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Özer Bekaroğlu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Fırat Üniversitesi’nde 18 Nisan 2017 tarihinde “Bilimde Etik” konulu konferansını verecek.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Reşat Apak, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Ege Üniversitesi’nde 21 Nisan 2017 tarihinde “CUPRAC: Bakır (II) İndirgeyici Antioksidan Kapasite Tayin Yöntemi, Çeşitlemeleri ve Antioksidan Analizlerine Diğer Katkılarımız” konulu konferansını verecek.  

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Okay, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Ege Üniversitesi’nde “Kendi Kendini Onarabilen Şekil Hafızalı Yumuşak Polimer Malzemeler” konulu konferansını  7 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Savaş, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Akdeniz Üniversitesi’nde 24 Nisan 2017 tarihinde “Matematiğin Gizli Serüveni” konulu konferansını verecek. 

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 28 Nisan 2017 tarihinde “Kimya-Toplum-Ekoloji İlişkisi” konulu konferansını verecek.

Mayıs 2017
TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aral Okay, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, A Blok Seminer Salonu’nda 3 Mayıs günü saat 14:30’da “Marmara Denizi- Kuzey Anadolu Fayı ve Yanal Atımlı Havza Tektoniği” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aral Okay, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi A Blok Seminer Salonu’nda 4 Mayıs günü saat 10:30’da “Kaz Dağı'nın Jeolojisi ve Ege Genişleme Tektoniği” ve “Batı Anadolu'nun Jeolojik Evrimi” başlıklı konferanslarını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aral Okay, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde 5 Mayıs günü “Menderes Masifi ve Likya Napları” konulu arazi gezisini gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi Pof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Atatürk Üniversitesi’nde 10 Mayıs 2017 tarihinde Yeni Ekonomi Hikayesi Ne Olmalıdır” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Tosun, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, KTO Karatay Üniversitesi’nde 17 Mayıs 2017 tarihinde “Sağlıkta İnovasyon, Patentleşme ve Ticarileşme” konulu konferansını  gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. H. Mehmet Doğan, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Erzincan Üniversitesi’nde 25 Mayıs 2017 tarihinde “Ülkemiz için Araştırma ve Üretim Hedefleri Nasıl Olmalı?” konulu konferansını verdi.

Eylül 2017
TÜBA Şeref Üyesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 13 Eylül 2017tarihinde Hitit Üniversitesi’nde 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi’nde, “Nanoakışkanlar ile Kanallarda Konveksiyon Isı Transferinin Artırılması” konulu konferansını verdi.

Ekim 2017
TÜBA Şeref Üyesi ve Ege Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 18 Ekim 2017 tarihinde Dumlupınar Üniversitesi’nde, “Kimya-Toplum-Ekoloji İlişkisi” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Gültekin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Kafkas Üniversitesi’nde 27 Ekim 2017 tarihinde “Gıda Katkı Maddeleri Sağlığımız İçin Tehdit midir?” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Kasım 2017
TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 7 Kasım 2017 tarihinde Çukurova Üniversitesi’nde “Nobel Ödülleri ve Bilime Yolculuk” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Ahi Evran Üniversitesi’nde 13 Kasım 2017 tarihinde “Bilimde Başarının Sırları” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Emin Kansu, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 14 Kasım 2017 tarihinde Trakya Üniversitesi’nde “Akademik Mikroçerçeve” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asosye Üyesi ve ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Demirköz, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Ordu Üniversitesi’nde 17 Kasım 2017 tarihinde “Uzay Radyasyon Testleri Projesi: Bir CERN Ortaklığı” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde, 30 Kasım 2017 tarihinde “Bilimde Başarının Sırları” konulu konferansını verecek. 

Aralık 2017
TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde, 7 Aralık 2017 tarihinde “Ülkemiz Temel ve Klinik Bilimlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi ve Yaygın Etkisi” konulu konferansını gerçekleştirdi.
 
TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde, 7 Aralık 2017 tarihinde “Ülkemiz Temel ve Klinik Bilimlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi ve Yaygın Etkisi” konulu konferansını gerçekleştirdi.

TÜBA Şeref Üyesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, 11 Aralık 2017 tarihinde Trakya Üniversitesi’nde “Elektrik Enerjisi ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları-Ülkemizde Durum” konulu konferansını gerçekleştirdi.

Ocak 2018
TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 10 Ocak 2018  tarihinde “Bilimde Başarının Sırları” konulu konferansını gerçekleştirdi.
 
Mart 2018
TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Gazi Üniversitesi Teknoloji  Fakültesi Konferans Salonu’nda, 15 Mart 2018 tarihinde “Bilimde Başarının Sırları” konulu konferansını verdi.

Ertelenenler
Akademi Asli Üyesi Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Balıkesir Üniversitesi’nde 3 Nisan 2015 tarihinde vermeyi planladığı “Bilimde Proje Kültürünün Önemi” konulu konferansı ileri bir tarihe ertelendi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Namık Kemal Üniversitesi’nde 4 Mayıs 2015 tarihinde vermeyi planladığı “Bilimde Proje Kültürünün Önemi” konulu konferansı ileri bir tarihe ertelendi.

TÜBA Asosye Üyesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tüzen, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 15 Mayıs 2015 tarihinde “Yeşil Kimya ve Analitik Uygulamaları” konulu konferansı ileri bir tarihe ertelendi.

TÜBA Şeref Üyesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Atatürk Üniversitesi’nde 12 Ekim 2015 tarihinde “Enerji ve Çevre: Yenilenebilir Enerji Kaynakları-Bugünü ve Yarını”, “Nükleer Enerji ve Çevre- Genel Bakış” veya “Isı Transferinde Yeni Gelişmeler: Nanoakışkanlar ile Taşınımla Isı Transferi” konulu konferansları ileri bir tarihe ertelendi.

TÜBA Asli Üyesi ve Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Şahin’in, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde Ankara Üniversitesi’nde 13 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan “Tavuk Eti Tüketimi: Doğrular ve Yanlışlar” konulu konferansı ileri bir tarihe ertelendi.

TÜBA Şeref Üyesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Kakaç, TÜBA Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde Kasım ayı içerisinde “Enerji ve Çevre: Yenilenebilir Enerji Kaynakları-Bugünü ve Yarını”, “Nükleer Enerji ve Çevre- Genel Bakış” veya “Isı Transferinde Yeni Gelişmeler: Nanoakışkanlar ile Taşınımla Isı Transferi” konularında konferans verecektir.

TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.