English
 
Duyurular
Akademimizde İstihdam Edilen Taşeron Personeli için Sınav İlanı TÜBA Akademi Konferansı: Prof. Dr. Tayfun Özçelik “Tıbbi Genetik ve Genomik Tıbbın Türkiye’de Gelişimi” TÜBA Akademi Konferansı: Prof. Dr. Mehmet Karakaş’tan “Tüketim Kültürü ve İhtiyaçların Yabancılaşması” TÜBA Akademi Konferansı: Prof. Dr. İbrahim Dinçer’den “Kritik Enerji Çözümlerine Bütüncül Bir Bakış” TÜBA Akademi Konferansı: Prof. Dr. Ali Akyıldız’dan “İlk Türk Bilim Akademisi Encümen-i Daniş'in Kuruluşu ve Faaliyetleri (1851-1863)” TÜBA 52. Genel Kurulu ve Akademi Ödülü Konferansı 16 Aralık’ta… TÜBA Akademi Konferansı: Prof. Dr. Yasin Aktay’dan “Şerif Mardin’in Türkiye’de Sosyal Bilim Çalışmalarına Katkısı” TÜBA Akademi Konferansı: Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım’dan “Geleceğin Teknolojilerinde Plastik ve Plastik Esaslı Kompozit Malzemelerin Önemi” TÜBA&EMAN İş Birliği ile “Akdeniz Havzası Müştereklerinin Keşfi” Sempozyumu TÜBA Akademi Konferansı: Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç’tan “Nörobiyolog Yaklaşımıyla Ülkemizde Temel Bilimler”
TÜBA Akademi Konferansı: Doç. Dr. Saime Özçürümez ve Doç. Dr. Murat Erdoğan’dan “Uluslararası Koruma, Zorunlu Göç ve Topluma Uyum”
Tarih: 26 NİSAN 2017  Okunma Sayısı: 10186

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saime Özçürümez ve Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’nden Doç. Dr. M. Murat Erdoğan “Uluslararası Koruma, Zorunlu Göç ve Topluma Uyum” adlı konferanslarını 26 Nisan Çarşamba günü saat 17:00’de Ankara TÜBA Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirecek.

Doç. Dr. Saime Özçürümez kimdir?
Sanayileşmiş ülkelerin karşılaştırmalı siyaseti, Avrupa Birliği politikası, uluslararası iltica ve göç politikaları üzerine çalışan Dr. Özçürümez doktorasını McGill Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında tamamladı. Harvard Üniversitesi Küresel Sağlık ve Sosyal Tıp Bölümü ile Ortadoğu Çalışmaları Merkezi, Bremen Üniversitesi, Serbest Brüksel Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi, McGill Üniversitesi Kanada Çalışmaları Enstitüsü ve ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi gibi kurumlarda araştırmalar yaptı. Güncel araştırma alanları karşılaştırmalı kamu politikaları, göç ve iltica yönetişimi, sağlık ve çok kültürlülük, düzensiz göç, vatandaşlık, medyada göçmen söylemi, nitelikli işgücü hareketliliği, uluslararası koruma kapsamında yerel yönetimler ve topluma uyum ile zorunlu göç durumunda sağlık politikaları yönetişimi olarak özetlenebilir.

Of States Rights and Social Closure: Governing Migration and Citizenship ile İltica, Uluslararası Göç veVatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politika derleme kitapların editörlerinden olan Dr. Özçürümez’in “International Migration, Journal of Common Market Studies, Canadian Journal of Political Science, Review of European and Russian Affairs, European Political Science, Women’s Studies International Forum, Comparative European Politics, Turkish Studies ve Journal of Balkan and Near Eastern Studies” dergilerinde makaleleri yayımlandı.

Doç. Dr. Saime Özçürümez halen Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim Üyesi olarak görevini sürdürüyor.

Doç. Dr. M. Murat Erdoğan kimdir?
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezunu olan Dr. Erdoğan, Ankara Üniversitesi’nde yürüttüğü “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri: 1990-2005” başlıklı doktora çalışmasının araştırmasını Konrad Adenauer Vakfı Bursiyeri olarak 1994-1999 yılları arasında Almanya’da Freiburg ve Bonn Üniversitelerinde gerçekleştirdi. Berlin Büyükelçiliği Basın Müşavirliği (2000-2002), TBMM AB Uyum Komisyonu (2004), YÖK Başkan Danışmanı, Hacettepe Üniversitesi Rektör Danışmanı (2012-2016) görevlerinde bulunan Dr. Erdoğan, Duisburg-Essen (2007), Berlin-Humboldt (2010), Oxford (2012) ve Johns Hopkins Üniversitesi Almanya Araştırmaları Merkezi AICGS’de (2014) misafir araştırmacı olarak çalışmalar yürüttü. Dr. Erdoğan, Avrupa’da 11 ülkede gerçekleştirilen “Euro-Turks-Barometre”, Türkiye’de de hem Suriyeli hem de Türklerle eş zamanlı yapılan kapsamlı kamuoyu araştırmaları olan Syrians-Barometer başlıklı kamuoyu araştırmalarını da yürütüyor.

Akademik ilgi alanları iradi ve zorunlu göçler, mülteciler, yurtdışındaki Türkiye kökenliler, AB, siyasal karikatürler, siyasal davranışlar, Almanya ve Türk dış politikası olan Erdoğan’ın son kitapları: Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum (2010), 50 Yıl 50 Karikatür: Alman Karikatüristler Gözüyle Türkler (2012), Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası (2013), Türkiye’deki Suriyeliler, Toplumsal Kabul ve Uyum (2015), Türkiye’nin Göç Tarihi: 14.Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler (A.Kaya ile) (2015), Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri (2015), Kopuş”tan Uyum”a Kent Mültecileri- Suriyeli Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği (2017).

Doç. Dr. Murat Erdoğan halen Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi-HUGO’nun kurucusu ve müdürü, H.Ü. Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (HÜAB) Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Uluslararası Metropolis Yönetim Kurulu Üyesi, UNESCO-Türkiye MOST Komitesi Üyesi olarak görevlerini sürdürüyor.

TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27,
06690 Çankaya - ANKARA
(312) 442 29 03 (pbx)
(312) 442 72 36 | 442 23 58 | 442 64 91
Bizden haber almak için e-posta adresinizi giriniz. Gönder
© 2013 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. Her hakkı saklıdır.